20-07-2021 | Admin

HTX và hội SOs cùng với PN có chuyến hàng nhu yếu phẩm thứ 2 để về phân phát cho quí bà con, cho công nhân lao động quanh Bảo Pháp Tự .Cám ơn hết nhân duyên lành trong cuộc đời này.Tuy Nghĩa đang ở xa Tp và đang tu tập nhưng nhìn thấy cảnh bà con đang rất khó khăn trong nạn dịch bệnh. Đồng cảm với những hoàn cảnh ấy, nên các anh trong HTX và hội SOs cùng với PN có chuyến hàng nhu yếu phẩm thứ 2 để về phân phát cho quí bà con, cho công nhân lao động quanh Bảo Pháp Tự . Xong việc rồi mới thấy... chiếc áo đã thấm hết mồ hôi rồi, cám ơn hết nhân duyên lành trong cuộc đời này.