05-08-2018 | Admin

Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, thế nên, học được hai chữ này, muộn phiền, lo lắng có thể sẽ giảm đi rất nhiều. Duyên phận, chính là gặp được người nên gặp. Phúc phận, đó là có thể cùng người hữu duyên trải qua những vui buồn trong cuộc sốngMọi chuyện không thể luôn luôn theo ý của chúng ta, nên nhân sinh mới có phiền não và ưu sầu. Khi những chuyện không muốn xảy đến, bạn sẽ tìm cách đối mặt với chúng ra sao? Hãy bình thản và lựa chọn hai chữ: "Tùy duyên".


Sống theo ý mình muốn, hãy sống một cuộc đời như tranh vẽ.

Nét đậm nét nhạt đều phải tự mình vẽ ra.

Muốn đời an yên ắt phải đi qua ưu phiền.

Đừng gục ngã!

Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có danh tiếng sống đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc an lạc cho chư Thiên và loài Người. Thế nào là ba? Khuyến khích các thân nghiệp tùy thuận, khuyến khích các ngữ nghiệp tuỳ thuận, khuyến khích các pháp (ý nghiệp) tùy thuận. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có danh tiếng sống đem lại hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, lợi ích cho đa số, đem lại hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên và loài Người.
(Kinh Tăng Chi, Chương Ba, Phẩm Người Đóng Xe, ĐTKVN tr 138)

BTV