• HÔN NHÂN THEO LỜI PHẬT DẠY

    HÔN NHÂN THEO LỜI PHẬT DẠY

    Khi vợ chồng xem nhau như người bạn đồng hành thì cả hai bên sẽ không đòi hỏi các quyền lợi cho bản thân, và người chồng sẽ không còn thói quen ứng xử với vợ như quan tòa, buộc vợ v...