14-09-2021 | Admin
Bước vững chãi

Tâm chánh niệm
Thanh tịnh sáng suốt
Không loạn, không chấp
Tuyệt an vui


Khi tâm thanh tịnh, trí sáng suốt, dạ bình an, lòng không bị mê hoặc không tham đắm, không cố chấp thì ăn gì cũng ngon, uống gì cũng ngon, làm gì cũng thành tựu, gặp ai cũng mến, đi đâu cũng vui, ở đâu cũng thích...
Dù gặp khó khăn chướng ngại, nghịch cảnh, thì tâm cũng bình tỉnh sáng suốt và an lành để đối diện và chuyển hóa chứ không rối loạn bực bội buông lung buồn khổ và than trách
Đúng là
Tâm an mọi thứ đều tốt
Tâm bình mọi thứ đều ổn
Tâm sáng mọi thứ đều được giải quyết
Tâm tịnh mọi thứ không quấy nhiễu được
Tâm không mọi thứ đều tuyệt
St