04-11-2019 | Admin

"Giáo hội hiện hữu với mục đích là hoằng dương Phật pháp, bảo hộ cho Tăng Ni, tín đồ tu học và phụng sự trong tinh thần tôn trọng pháp luật, kế thừa truyền thống lịch sử hai ngàn năm của Phật giáo Việt Nam, đem lại sự an lạc cho số đông". "Giáo hội không thể đứng ngoài thế giới hiện đại - thế giới thông tin. Trong tính tương đối của cuộc đời, không một tổ chức nào là hoàn bị, không có sơ suất đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó phần nhiều là từ sự biến chất, không trọn vẹn lý tưởng sống của các thành viên". Truyền thông mang một ý nghĩa quan trọng với đời sống chúng ta, nên cách giải quyết các vấn đề xã hội lúc này là dùng ánh sáng Phật pháp, rất mạnh, rất sáng , của cái nhìn chính kiến để đối trị thế giới uyên náo của mình. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta kiên trì trong việc thực hành Bồ- Tát Đạo, là dùng năng lượng từ bi và trí tuệ của mình để chuyển hóa bóng tối quanh mình. Nếu chúng ta quên các điều căn bản này, thì sẽ mất lòng tin vào Bồ Tát Đạo.Cách làm truyền thông và báo chí Phật giáo trong thời đại số.


Thế giới Web Phật Giáo, dưới sự tập hợp các nguồn tin tức và ký sự, đối thoại, văn hóa, khoa học, tư tưởng, cuộc sống, còn là nơi kết tụ những tinh hoa Phật giáo trên toàn thế giới. Hầu mong đáp ứng những nhu cầu tìm hiểu các nền văn minh khoa học tiến bộ của giới trí thức, trao đổi, thảo luận bằng chủ đề học Phật và tâm linh của các tôn giáo. Thế giới Web Phật Giáo luôn quan tâm và thúc đẩy về các mối hòa giải, thương yêu, lắng nghe, thông qua tiếng nói hòa bình chân thật của các bài viết mang tính cộng sự, giải tỏa mọi vấn đề thắc mắc mà xã hội đang quan tâm.


Tại Việt Nam, năm 1981 đã thống nhất và thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giúp Đảng, Nhà nước đoàn kết Phật giáo trong cả nước để đoàn kết dân tộc, loại trừ một bộ phận tôn giáo phản động lúc bấy giờ…Việt Nam đã tổ chức thành công ba lần Đại lễ Vesak (2008; 2014; 2019). Đây là hoạt động nhằm ủng hộ chủ trương của Liên Hiệp quốc và tôn vinh giá trị của Đức phật, đồng thời khẳng định tự do tôn giáo và độc lập dân tộc của Việt Nam. Việt Nam muốn làm bạn với các nước trên thế giới.

Tại buổi báo cáo chuyên đề, một số giảng viên đã trao đổi và chia sẻ những nội dung liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, quyền tự do tôn giáo, mối liên hệ giữa phật giáo và tín ngưỡng; quản lý của Nhà nước đối với Phật giáo và các hoạt động tín ngưỡng, các hoạt động kế tục hóa tại Việt Nam,…

"TS Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ"


Những bài viết giúp độc giả có cái nhìn rộng hơn và sâu hơn về tình hình Phật giáo trên thế giới, sự phát triển tư tưởng Phật học khắp nơi, sự áp dụng Phật triết vào đời sống cá nhân và các quốc gia trên thế giới, những thử thách thời đại đối với Phật giáo hoặc làm nền tảng cho lý tưởng, đạo đức sống cao đẹp. Đó là những điều chúng ta cần ưu tư.

"Phải nói rằng, gần đây, liên tiếp các vụ việc liên quan tới người tu sĩ Phật giáo, dẫu chỉ vài cá nhân, nhưng đã gây nên bão trong dư luận, với sức tàn phá niềm tin về Giáo hội nói riêng và Phật giáo nói chung là không hề nhỏ".

Ngày nay môi trường đang bị tàn phá qua mỗi ngày, trái đất thì càng hâm nóng, khí thải đang gây hậu quả nghiêm trọng đến an toàn loài người. Những bạo loạn, những tranh giành quyền lực, những tệ nạn và những mâu thuẫn bất đồng v.v cũng từ từ làm cho xã hội, đời sống tinh thần đang bị tê liệt về nhiều mặt như kinh tế, ngoại giao, tôn giáo, bất đồng chính kiến… Chính vì thế Thế giới Web Phật Giáo (viết tắt Clb Webmaster) ra đời nhằm khuyến khích thực tập, chuyển hoá sân hận và thân thiện, tạo một sân sinh hoạt, giao lưu lành mạnh để giữ gìn môi trường hay tháo gỡ nạn bạo hành, tiết kiệm năng lượng. Tạo bước ổn định về ý thức hoà hợp, giữa con người với con người.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm được nhiều việc lợi đạo ích đời, thực hiện cứu khổ độ sinh, vận động tăng ni, phật tử cả nước sống trong chính tín, thực hiện đúng pháp luật Nhà nước, làm tròn nghĩa vụ của người công dân, gắn bó đoàn kết giữa "Đạo với Đời".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại” tổ chức nhằm mục đích huy động trí tuệ, tâm huyết của giới khoa học để thảo luận, làm rõ trên các phương diện lý luận, nhận thức và hành động những nội dung của Phật giáo nhập thế cũng như việc Phật giáo tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và con người đương đại.

Đồng thời, phát huy các giá trị tinh hoa, tốt đẹp của Phật giáo cho đời sống hòa bình, ổn định, phát triển của con người và xã hội, đồng thời, tạo cơ hội thúc đẩy sự đối thoại, quan hệ hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước về Phật học.

Bước vào thời hiện đại, Phật giáo nhập thế đã thực sự trở thành một khuynh hướng và ngày càng mang tính phổ quát. Thực tế cho thấy, nhân loại đang trải qua thời kỳ của cách mạng khoa học công nghệ 4.0, với đặc điểm là sự kết nối giữa thế giới thực và thế giới ảo.

Đây là thời kỳ kinh tế số hóa với trí tuệ nhân tạo được sử dụng ngày càng nhiều, là xã hội quản lý trên cơ sở dữ liệu số toàn thể, công cụ truyền thông hiện đại tức thì và rộng khắp, mạng xã hội rộng lớn hầu như không thể kiểm soát.

Là thời kỳ mà giữa con người và con người không còn bị ngăn cách trong không gian địa lý, nhưng con người lại có phần xa nhau hơn về khoảng cách tình cảm. Trong cách nhìn của Phật giáo, đời sống là cõi trần ai, thì thời nay ta cần gọi nó là cõi trần ai số hóa, và chân lý về sự khổ (khổ đế), cần được mô tả theo một cách thức mới.

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội

PGS.TS Sơn cho rằng, ngày nay, chúng ta đang sống trong thế giới ảo, lại tạo ra một thế giới ảo cho mình. Thế giới ảo ngày nay, như hình ảnh trong ti vi, thế giới ảo trong mạng internet, mạng xã hội, là thế giới trong face book, thế giới đó ảo nhưng nó lại có tác động thực. Tiền cũng ảo, chuyển qua internet, kiếm tiền qua internet, người ta có thể chuyển các dạng vật chất số hóa qua mạng.

Thế giới ảo nhưng tạo ra những tác động xã hội to lớn, nó đem lại vô lượng những lợi ích cho cuộc sống, nhưng cũng gây ra những ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống xã hội và tinh thần con người. Thế giới ảo của ảo, hai tầng của ảo làm cho ảo nhiều tầng thứ hơn, thăm thẳm hơn.

Điều đó cũng có nghĩa là tầng u minh của con người có thể sâu hơn, nhiều tầng che lấp hơn, nỗi thống khổ nhiều sâu hơn và đa dạng hơn. Khổ của con người mênh mang rộng lớn hơn, nhiều tầng thứ hơn. Con người cần ý thức được đầy đủ những vấn đề này mà mình đang đối mặt.

Theo PGS.TS Sơn, tiếp cận nghiên cứu vấn đề Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại từ góc độ khoa học, không chỉ để nhận thức sâu sắc và toàn diện hơn về Phật giáo, nhất là Phật giáo đương đại, mà còn để cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định chính sách và điều chỉnh hành vi, cả về nhận thức và thực tiễn, cả với Phật giáo cũng như với xã hội, trước khuynh hướng nhập thế của Phật giáo và việc Phật giáo tham gia giải quyết các vấn đề xã hội đương đại. Qua đó phát huy những giá trị tư tưởng - văn hóa Phật giáo chính tông, làm cho Phật giáo và xã hội cùng phát triển tốt đẹp.


Như vậy giúp cho mọi người có định hướng hơn để bước vào quỹ đạo “sống chung an lạc” theo lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên hiệp quốc trong các mùa Phật Đản. Có thể đây là tiếng nói chung, tiếng nói phát xuất từ con tim yêu chuộng tình thương, lòng hỷ xả. Clb Thế giới Web Phật Giáo tuy nhỏ bé nhưng dù sao cũng đóng góp , xây dựng vào con đường đối thoại và khoan dung, hòa bình cho cả nhân loại trong tương lai.

Thủ tướng cho biết, Phật giáo là tôn giáo có lịch sử từ lâu đời, gắn bó sâu sắc với văn hóa truyền thống và đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, với tấm gương sáng của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Từ hào quang của ngôi vương cao quý, niềm kiêu hãnh anh dũng chiến thắng ngoại xâm, Ngài đã đến với chân lý anh minh, từ bi, hỷ xả của giáo lý Phật giáo và hành đạo cứu giúp muôn dân. Nối tiếp truyền thống, trong nhiều năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, thể hiện rõ ý chí hòa hợp, đoàn kết và thống nhất, khẳng định ví trí, vai trò, góp phần xây dựng đất nước. Việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019, thêm một lần nữa khẳng định Nhà nước Việt Nam quan tâm và tôn trọng những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, hướng con người tới chân, thiện, mỹ, phù hợp với văn hóa, đạo đức và lối sống hướng thiện của con người Việt Nam.


Đến với Clb Thế giới Web Phật Giáo (Clb Webmaster) hay tiếp nhận lượng thông tin chia sẻ từ mạng lưới truyền xã hội Phật giáo, mọi người có quyền hỏi đáp, đăng tải những lời hay ý đẹp, hoặc gia nhập vào đại gia đình Web Phật Giáo, nhằm góp phần làm vườn tâm Website Phật giáo, mỗi ngày có thêm nhiều sức sống lan tỏa và hàn gắn tình thương. Truyền thông mang một ý nghĩa quan trọng với đời sống chúng ta, nên cách giải quyết các vấn đề xã hội lúc này là dùng ánh sáng Phật pháp, rất mạnh, rất sáng , của cái nhìn chính kiến để đối trị thế giới uyên náo của mình. Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chúng ta kiên trì trong việc thực hành Bồ- Tát Đạo, là dùng năng lượng từ bi và trí tuệ của mình để chuyển hóa bóng tối quanh mình.


Nếu chúng ta quên các điều căn bản này, thì sẽ mất lòng tin vào Bồ Tát Đạo.

"Thế giới hôm nay là thế giới của thông tin. Thông tin thâm nhập vào ngóc ngách của đời sống, theo đó, tác động đến cái nhìn, nhận thức của nhiều người".

Đạo pháp cũng vậy, nếu không chịu làm mới trên nền tảng truyền thống cũ, cũng sẽ không đáp ứng được những nhu yếu của con người thời đại. Và hơn hết là tâm chúng ta phải luôn làm mới trong từng mỗi phút giây. Nếu không chánh niệm tỉnh giác, không sám hối lỗi lầm, cứ buông xuôi theo bản năng ta sẽ có ngày tàn lụi và đóng băng quan điểm, tư tưởng. Để rồi một khi mất thân này, muôn kiếp cũng khó có trở lại, gặp lại, vì chìm đắm chìm trong luân hồi sinh tử.

Chánh niệm làm việc với web, web là công cụ xiểng dương đạo pháp hiệu quả trong thời đại mới. Thất niệm mà làm việc với web, web sẽ đưa ta đi về tam đồ, lục đạo, khổ đau. Như vậy làm việc với tâm chánh niệm trở thành tâm chân thật cũng như đang tu tập và ngồi bên laptop như chơi vậy, nhưng mà hoằng dương Phật pháp. Còn tâm tà niệm thì làm việc gì cũng trở thành việc ma. Chính vì vậy: Là người con Phật chân chánh, ai cũng mang trong mình một tâm nguyện “Hoằng pháp vi gia vụ. Lợi sanh vi sự nghiệp”. Đây chính là sứ mệnh của người Thích tử, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động Phật sự để không phải hổ với chư Phật, không phải thẹn với lịch đại Tổ Sư qua nhiều thế hệ.

Khoa học càng phát triển, phương tiện thông tin đại chúng ngày càng được mở rộng, trình độ dân trí cũng ngày càng nâng cao thì trách nhiệm của người con Phật càng phải được nhận thức rõ ràng trong công cuộc hoằng pháp lợi sinh. Xuất phát từ tinh thần và trái tim nhiệt huyết của những người mang trong mình trọng trách hộ pháp đó, nay đã có rất nhiều những trang web Phật giáo ra đời với nội dung phong phú, đa dạng và chuyên sâu. Tất cả đều chỉ muốn đưa thế nhân tìm về chánh đạo, xoa dịu những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Do vậy, sự ra đời của mỗi trang web Phật giáo cũng giống như góp thêm một bông hoa xinh đẹp và ngát hương tình đạo vị trong vườn hoa Đạo Pháp nói chung và vườn hoa Phật giáo Việt Nam nói riêng. Và bông hoa “Clb Webmaster” cũng không nằm ngoài ý nghĩa trên.

"Giáo hội hiện hữu với mục đích là hoằng dương Phật pháp, bảo hộ cho Tăng Ni, tín đồ tu học và phụng sự trong tinh thần tôn trọng pháp luật, kế thừa truyền thống lịch sử hai ngàn năm của Phật giáo Việt Nam, đem lại sự an lạc cho số đông".

Và để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và học hỏi giáo lý Đức Phật của những người con Thế tôn trên khắp năm châu bốn biển. Chư Tăng Ni và quý Phật tử khắp nơi đã ứng dụng mọi phương tiện Khoa học kỷ thuật hiện đại như một sợi dây liên kết để có thể cùng nhau gặp gở và trao đổi Phật Pháp. Song hành cùng xã hội như vậy, Phật Giáo với sự nghiệp truyền bá giáo lý cũng không nằm ngoài quy luật vận hành của thời đại “Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác”. Đem Phật Pháp vào đời bằng tất cả phương tiện, tùy duyên, tùy môi trường và tùy hoàn cảnh và Phật giáo luôn truyền bá giáo lý trên nền tảng căn bản của khế lý và khế cơ, ứng dụng và khế hợp mọi sự thăng tiến của nền khoa học hiện đại cũng như vận dụng mọi sự phát triển của công nghệ thông tin để hỗ trợ cho công cuộc lăn chuyển bánh xe Pháp, truyền bá giáo lý rộng rải trên thế gian này. Với tâm nguyện phụng sự chúng sanh:

“Bát cơm ngàn nhà,
Thân chơi muôn dặm xa.
Mắt xanh nhìn người thế,

Mây trắng hỏi đường qua”.

Theo tinh thần đó, chư Tăng Ni cùng quý Phật tử đã đồng tâm kiến tạo nên những ngôi chùa Phật Pháp không gian để cùng nhau thắp sáng ngọn đuốc chân lý sáng soi và niềm tin trường tồn.

Vài dòng tâm sự để kỷ niệm, đánh dấu ngày các Website có mặt hôm nay, và cũng để dặn dò những đệ tử, biên tập cộng tác luôn giữ tâm chánh niệm khi làm Phật sự. Luôn là một sứ giả của Như Lai; phát huy giáo pháp Phật Đà, đem lại lợi ích cho tha nhân, khơi nguồn tuệ giác cho muôn người bằng những ngôn ngữ Phật học, chất chứa tình yêu thương trong lộ trình giác ngộ "Đạo của Đời".

"Giáo hội không thể đứng ngoài thế giới hiện đại - thế giới thông tin. Trong tính tương đối của cuộc đời, không một tổ chức nào là hoàn bị, không có sơ suất đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó phần nhiều là từ sự biến chất, không trọn vẹn lý tưởng sống của các thành viên. Nhìn thẳng sự thật và có ứng xử chân thành là cách làm đem lại sự cảm thông, ổn định lâu dài. Và đó cũng thái độ mà người Phật tử được khuyến khích trong mọi việc làm đem lại lợi lạc cho tự thân, cho người khác".

"Người ta đã cảnh báo khủng hoảng truyền thông trong bối cảnh hiện nay có sự phức tạp và không theo một quy trình nào, chính vì thế, dư luận là chiếc gương để theo đó soi vào và có những điều chỉnh phương thức, chọn giải pháp phù hợp, trên nguyên tắc chân thành".

Phát biểu trước các đại biểu trong nước và quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đã vượt trên một lễ hội văn hoá tôn giáo thông thường, nhằm phát huy tinh hoa của đạo Phật và trao truyền tới tất cả chúng ta thông điệp lâu đời của Đức Phật Thích Ca về hoà bình, hoà hợp, khoan dung và nhân ái mà đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó cũng là nền tảng cho việc thiết lập mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo và là chất liệu để góp phần xây dựng cuộc sống văn minh, đem đến hòa bình, thịnh vượng và phát triền bền vững, vì lợi ích tốt đẹp của nhân loại.

Năm 1999, Lễ Phật đản đã được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận là một trong những hoạt động văn hóa quốc tế lớn toàn cầu - Đại lễ Vesak. Từ năm 2004, Liên Hợp Quốc tổ chức hàng năm Đại lễ Vesak, đây là cơ hội để các Phật tử thể hiện sâu sắc niềm tin vào giáo lý của đức Phật, đồng thời phát huy tinh thần Từ bi - Trí tuệ và Hòa bình.

Đại lễ Vesak là sự thể hiện mạnh mẽ quyết tâm của Liên Hợp Quốc đối với hoạt động mang tính xã hội rộng rãi, vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đồng thời duy trì, nuôi dưỡng và phát huy những giá trị tích cực trong triết lý của đạo Phật để cùng nhau xây dựng thế giới hoà bình, dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, về truyền thống văn hoá giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới.


Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 là sự kiện đối ngoại quan trọng khẳng định với cộng đồng quốc tế về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với đời sống tự do tôn giáo của nhân dân; góp phần tăng cường giao lưu quốc tế trong cộng đồng Phật giáo thế giới, tăng cường niềm tin và sự đóng góp của Phật giáo vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Đây cũng là dịp để cộng đồng Phật giáo thế giới hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ lợi ích từ các giá trị, truyền thống Phật giáo phong phú, cũng như lý tưởng tâm linh của đạo Phật.

Một lần nữa, xin thành kính dâng lên các bậc ân sư, những người đã khai thông cho chúng con đôi tuệ nhãn để chúng con biết nhìn cuộc sống với tất cả yêu thương và trân trọng! Kính dâng lên hai đấng sinh thành, những người đã cho chúng ta trái tim và hình hài để chúng con thực hiện cuộc hành hương kiếp người này! Để tưởng nhớ đến các bậc thiện hữu tri thức, những người đã cùng chúng tôi hơn một lần chung trên hướng đi! Xin nguyện cầu tất cả cùng thấy được mặt trời chân lý, cùng tắm gội trong dòng nước yêu thương, thanh thản trong từng phút giây hiện tại!

Sau cùng, kính chúc Chư Tôn Thiền Đức, các bậc thức giả luôn mãi là một cây bút làm giàu cho nền văn học Phật giáo bằng những chất liệu từ bi và trí tuệ.


Truyền Thông  Phật Giáo - Xã Hội.

BTV Pháp Hoa