09-11-2019 | Admin

BBT VPO: Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quang vừa viên tịch vào lúc 21 giờ 45 phút, ngày 8-11-2019 (nhằm ngày 12-10-Kỷ Hợi). HT.Thích Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm cho biết, sau vài ngày khiếm an về thân thể, Đại lão Hòa thượng đã thuận thế vô thường an nhiên viên tịch tại phương trượng chùa Từ Đàm, số 01 đường Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ thế 97 năm, 72 hạ lạp.Thầy không thiết hương, thiết đèn, thiết hoa. Thầy không cáo phó, đám đưa rình rang, thọ tang. Thầy không để qua nửa ngày, tẩm quan xong thiêu, nhận tro cốt về chùa. (Con biết Thầy đi...sen nở)Hoà Thượng Trí Quang một thời và cùng ngoảnh lại dấu ấn bậc thầy Lãnh đạo tâm linh, tinh thần Đạo Phật Việt Nam, sâu đậm nhất vào thập niên 1963-2019.


Cuộc đời của Đức trưởng lão hoà thượng là "một trang riêng biệt" khó nghĩ, khó bàn và khó lường của Lịch sử Phật Giáo Việt Nam!!

Chúng con thành kính đảnh lễ công hạnh của Người đã để lại cho PGVN  và xin được cùng hiệp sức kính ngưỡng nguyện Người không quên Bi nguyện, dụng Dũng lực mà tái hiện Đàm Hoa để làm mô phạm mẫu mực về Thân giáo, Ý Chí giáo để gia hộ và tiếp tục nhiếp trì PGVN theo đúng tôn chỉ Bi-Trí- Dũng của nền Chánh Đạo!

"Con phủ phục mà cầu thỉnh Đức Thế Tôn chứng minh cho con: Thế giới độc ác đầy cả ngũ trược con thề bước vào trước hết; nếu còn một chúng sanh chưa thành Đấng Phật Đà thì với họ con thề không bao giờ hưởng lấy Niết bàn. Con mong mỏi trí đại hùng lực và đức đại từ bi của Đức Thế Tôn thẩm xét lại nữa mà làm cho con trừ được những vô minh nhỏ nhiệm nhất, để con sớm bước lên Trí Giác Vô Thượng, ngồi chốn Đạo tràng khắp cả các thế giới hệ trong mười phương.
Tánh hư không mà có thể tiêu diệt đi nữa, tâm kiên cố của con trên đây cũng không bao giờ chuyển động."
(Bài tựa kệ Thủ Lăng Nghiêm - Trưởng lão Tỷ kheo Thích Trí Quang dịch Việt)Hoa Đàm rơi rụng
Tứ chúng bơ vơ
Già Lam in bóng
Trượng thất đìu hiu
Từ Đàm nhỏ lệ
Tiễn gót chân người!
Thành kính đảnh lễ giác linh cố đại lão Hoà Thượng Thượng TRÍ hạ QUANG!
Đây là di huấn của Ngài:
6 tiếng sau khi Ngài xã bỏ báo thân: Nhập liệm
Nhập liệm xong, pháp tử lạy 3 lạy, rồi đưa lên xe tang
Không bàn thờ, không bát nhang, không báo tang, không thành phục, không đưa đám, không phúng điếu
Chuyển đến ngay lò thiêu, thiêu xong đem tro cốt về chùa cúng tuần thất
Mỗi lễ chỉ tụng 1 trong các kinh: Địa  Tạng, Kim Cương, Bồ tát giới, Pháp Hoa, Thuỷ Sám
Mỗi lễ đều không thông báo và không mời ai dự cả
Kính lạy Giác Linh Ôn!
Cầu mong sao di nguyện  của Ôn sẽ được nghiêm túc thực hiện để tỏ bày niềm tôn kính vô biên với bậc thạch trụ tòng lâm trong Phật pháp...!

Tu là phải đạt tới cảnh giới chính này đây...
Không ngoài không trong ( không gian thời gian và ta và của ta)
Tâm Bất biến giữa dòng đời đạo vạn biến
Giận chi cho khổ
Hồi tưởng chi cho vướng
Đến và sống rồi đi như nhau
P/s con với ca sĩ Ngọc Hạ là học trò chở 200 bộ kinh của Ôn qua Hoa kỳ đầu tiên. theo lời chỉ dạy của Ôn từ chùa Già Lam SG.


Quảy dép về Tây nẻo thiền lồng lộng
Tấm hình hài gá mộng đoạn từ đây!
Nhớ Giác Linh xưa,
Giữa muôn dòng nghịch lưu sinh tử
Người chọn xứ Diêm Điền,  Long Đại, gá thân phàm
Dòng họ Phạm, người thừa hành Đại nguyện
Thế nên,
Dẫu dòng đời tất bật
Dẫu tuổi hãy đương xuân
Song, nguyện xưa đã sẵn chí xuất trần
Chốn am mây, quyết dự phần xuất sĩ

Thân cận chùa Phổ Minh một thuở
Nương tựa Hồng Tuyên, bậc đại sĩ cao tăng!
Báo Quốc Thừa Thiên, Người ươm mầm giống Phật
Kim Sơn học viện, bao phen nắng sớm sương chiều
Diệu Đế Từ Đàm, người bao ngày tuyệt thực
Xá Lợi Ấn Quang, bao đêm thức trắng canh trường ...
Kính lạy Ôn!
Già lam trượng thất còn nguyên
Mái ngói rêu phong giờ đã hồng tươi đỏ thắm
Mãnh vườn xanh thắm, áo lụa còn treo
Mà Ngài nay vắng bóng...!

(Trích, Điếu Văn Tưởng niệm Hoà Thượng THÍCH TRÍ QUANG_ Quảng Tịnh)

Chính nghĩa muôn đời vẫn là chính nghĩa.
H.T Thích Trí Quang

DI HUẤN

Bậc Thượng nhân ra đi
Với đôi lời di huấn
Khi tôi vừa nằm xuống
Chừng sáu tiếng nhập quan
Đừng làm chi rườm rà
Không bàn thờ, bát nhang
Không để lâu, di quan
Pháp lữ nào đến viếng
Miễn chấp điếu, đi về
Kể cả một vòng hoa
Cũng xin đừng mang đến

Còn nhớ năm sáu ba
Ngài linh hồn phong trào
Ngài gắn với cố đô
Rồi sau vô Saigon
Làm đạo với lòng son
Không mong chi quyền chức
Suốt cả đời dịch kinh
Giảng Luật, Luận, viết sách
Trí Quang - bậc đại sư
Ngài là tấm gương lớn
Cho hậu học noi theo
Vững tin vào học Phật

Đêm qua ngài khiếm an
Xả báo thân Tứ đại
Thong dong về trời Tây
Lòng từ lớn, nay mai
Mong Ta-bà trở lại
Tiếp tục độ muôn người
Nam mô bậc Đại sư
Thuộc Nguyên Thiều thiền phái
Huý thượng Nhật hạ Quang
Tự Trí Hải, rộng lớn
Hiệu Thiền Minh, sáng trong
(Phật tử- Lưu Đình Long, báo Giác Ngộ)Hoà thượng Thích Trí Quang viên tịch lúc 21h45 ngày 8-11 tại chùa Từ Đàm. Ông là một nhân vật gây tranh cãi nhiều nhất vào thập niên 60,trước và sau khi đảo chánh Tổng Thống Ngô đình Diệm tháng 11-1963. Ông là người được báo chí trong và ngoài nước nhắc đến nhiều nhất vào thập niên đó. Ông là vị chân tu có tinh thần dân tộc .Và theo Nguyễn  đắc Xuân, ông là một người có vai trò nhất định nào đó trong kết thúc chiến tranh VN,năm 1975.
Ông dặn lại, trong di chúc của mình,đám tang ông,không có một nghi thức đình đám nào. Được nhập liệm sau 6h, rồi đưa đi thiêu. Nhà chùa không báo tang, không bàn thờ, bát nhang, đưa đám, phúng điếu...
Nguồn: Nguyễn Công Khế
Tiếng sấm rền vang 1963 đã Tịch


Trời yên biển lặng Ôn đi ...
Sự thật ...in như Phật giáo
Kính, Đại giác linh Thầy thượng Trí hạ Quang thượng nhân đạo pháp.


Than ôi!
Sóng vỗ ngọn tùng
Mây giăng đỉnh hạc.

“Cố đô Huế đất trời mờ mịt
Mưa tuôn ngăn cả lối đi,
Thiên long thầm thì cung tiễn
Thầy vào thế giới vô vi!

Duyên trần đến hồi phải mãn
Tụ tán quy luật thường tình
Trước dòng sinh tử-diệt sinh
Thầy vội Tây Phương nhẹ bước

Kể từ nay:

Lời dạy bảo vẫn còn văng vẳng
Nhưng dung nghi chẳng thấy nơi đâu...”

Lại một vì sao vừa vụt tắt.Con, Thích Nghiêm ThuậnGiao su Erich WulffÔn đã ra đi ! Một vì sao đã khuất ! Hương từ rạng tỏ sử sanh.
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Ôn !
“Bậc chân nhân ra đời trong thời loạn
Lấy tâm từ hoá độ quần mê
Dùng trí tuệ làm thuyền bè vượt sóng
Lấy bi dũng làm mưa nguồn sự sống
Đạp bỏ đi xiềng xích bạo quyền
Đem ánh sáng quang minh xoá đem dài tăm tối
Xứng danh Thích tử rạng ngời sử sanh “ (Thích Giác Viên)
H.T TRÍ QUANG, tuyệt thực 101 ngày tại Bv Duy Tân SG 1966, trong vụ "Biến động Miền Trung"

"Tôi nguyện đem xương máu trang trải cho Phật Pháp, và nếu chết là chết như một cái chết của chân lý trước bạo lực chứ không phải bạo lực này chết vì kém bạo lực khác "T.K Thích Pháp Bảo chủ biên tập


https://vedepphatphap.vn/phat-giao-la-in-nhu-su-that-thay-tri-quang.html