11-06-2016 | Admin

Ngày 05/06/2016 Thiện Tâm Charity Group kết hợp cùng 7 nhóm thiện nguyện gồm: Phước Huệ Song Tu, Tùy Duyên Thiện Nguyện, Câu lạc bộ Tình Thương, Hội Thiện nguyện 6789, Nụ cười Nhân Sinh, Thiện nguyện 9 Hương, Nhóm Từ thiện Mười Thu... chia sẻ một ngày yêu thương đến với bà con Việt Kiều Campuchia hồi hương lưu trú bên hồ Dầu Tiến, ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.BBT vedepphatphap.vn xin giới thiệu Video  chương trình từ thiện "Đại hồng tâm" do gia đình Thiện tâm và 7 nhóm thiện nguyện khác kết hợp, tổ chức tại Tà Dơi- Tây Ninh.
Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Hồi hướng cho Hương Linh …. (tên và Pháp danh nếu có)
Hồi hưóng cho chư vị oán thân trái chủ của Hương Linh …. (tên và Pháp danh nếu có)
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát lòng Bồ-đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh nước Cực-Lạc.

❤️Làng tà Dơ ❤️ (76 TRIEU 500k)
Tổng thu: 4 tấn gạo ( nhóm 9 huong)
Tong thu 200 mùng ( nhóm NỤ CUOI NHAN SINH)
Tong thu 400 thung mì va 400 chai nuoc mắm ..! ( các nhóm chung tay)
400 đôi dép ( 3 trieu 500k ) em DONNA VU TÀI TRỢ

TỔNG CHI: 4 tấn gao+ 400 mì+ 400 nuoc mắm + 200 mùng!(73 TRIEU)= 73.000.000

Nguyện đem công đức này,
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Hồi hướng cho Hương Linh …. Em Trần QUOC PHONG .., và khắp tát cả chung sanh
Hồi hưóng cho chư vị oán thân trái chủ của Hương Linh …. (tên và Pháp danh nếu có)
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ tam đồ
Nếu có ai thấy nghe
Đều phát lòng Bồ-đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh nước Cực-Lạc.

Đảnh lễ ba lễ