24-11-2018 | Admin

Buổi lễ đặt đá xây dựng chùa Hoằng Pháp diễn ra một cách tốt đẹp và hoàn mãn. Sau khi làm lễ tại hội trường xong, chư Tăng và Phật tử trở về chùa tham quan khu đất và đặt viên đá đầu tiên. Như vậy, lễ đặt đá xây chùa Hoằng Pháp tổ chức thành công tốt đẹp.


Phật dạy “Lấy ân báo oán, oán ấy tiêu tan. Lấy oán báo oán, oán oán chập chồng”. Hoặc “Hận thù diệt hận thù, đời nay không có được. Không hận diệt hận thù, là định luật ngàn thu”. Thầy vẫn thường nói “Không sợ người nói xấu, chỉ sợ mình làm xấu”.

Thầy không biết Hòa thượng Thông Lai nhiều, thế nhưng ở trong đạo nếu thầy Thông Lai là Hòa thượng thì là sư huynh của thầy. Hiện tại thầy là Thượng tọa còn thầy Thông Lai là Hòa thượng. Mà Hòa thượng là người lớn tuổi hơn, tu trước thầy nên là sư huynh, mặc dù thầy với Hòa thượng Thông Lai không xuất gia cùng bổn sư nhưng lại cùng là con Phật. Thầy luôn luôn tôn trọng những bậc giáo phẩm, thầy rất kính Hòa thượng Thông Lai ở chỗ Hòa thượng sống bên Mỹ khá lâu nhưng vẫn giữ được tướng đầu tròn áo vuông, không bị ngũ dục lục trần lôi kéo ra đời. 

Hòa thượng còn độ được hàng trăm Tăng Ni và hơn cả 10.000 Phật tử quy y. Nếu không có tài đức, không có nhân duyên làm sao độ được Tăng Ni Phật tử đông như thế. Ở ngoài đời vợ chồng đến với nhau cũng có nhân duyên cả, có hàng triệu người tại sao ông A lấy bà B mà không lấy bà C. Cũng vậy có hàng tỷ người tại sao bà B không lấy ông C mà lấy ông A. Cho nên ông bà ta có câu: “Đò nào đỗ bến nấy, nồi nào vung nấy”. Cũng như thế, chư Tăng Ni có rất nhiều, tại sao người ta không quy y thầy A, thầy B, sư cô C, lại quy y Hòa thượng Thông Lai, đó cũng là nhân duyên, vì những người đó thích thầy Thông Lai ở tính tình, hành động cũng như đạo đức tu hành nên đến quy y. Đó là nhân duyên thầy trò với nhau.

Hình ảnh minh họa.


Nói về bổn phận người xuất gia là trên cầu thành Phật dưới độ chúng sinh. Như vậy, người xuất gia phải có bổn phận hoằng truyền Phật pháp, Hòa thượng Thông Lai cũng hiểu rõ điều đó và cũng đang làm việc đó, chẳng lẽ Hòa thượng Thông Lai lại đi cấm cản thầy hoằng pháp lợi sinh hay sao? Có lẽ Hòa thượng chỉ nói chơi cho vui thôi chứ không thể cản trở sư đệ của mình làm chùa như vậy đâu. Còn nói rằng Hòa thượng tuyên bố là sẽ tuyên chiến với thầy, không biết thực hư như thế nào. Nhưng nếu Hòa thượng thật sự tuyên chiến với thầy thì thầy xin đầu hàng trước.

Sư thầy Thông Lai Đi hành khất.

Người xuất gia không chiến đấu với người, mà chiến đấu với tham, sân, si của mình. Vì tham, sân, si này đã biến con người thành ích kỷ, đê tiện, xấu xa, độc ác, tội lỗi, sa đọa, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đức Phật dạy “Thắng được thiên binh vạn tướng chưa phải là chiến công oanh liệt, thắng được lòng mình mới thật là chiến công oanh liệt nhất”. Thầy đang cố gắng chiến đấu với tham, sân, si của chính mình, không chiến đấu với ai cả. Nếu ai chiến đấu với thầy thì thầy xin đầu hàng trước. Ông bà ta cũng có câu nói rất hay “Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”.

Hiện nay thầy vẫn đang tiếp tục xin phép nếu chính quyền cho thì thầy xây chùa, nếu không cho thì cũng tùy duyên, xây được cũng tốt, mà không xây được cũng không sao. Không có thầy thì cũng có rất nhiều Tăng Ni Việt Nam hiện đang hoằng pháp tại Mỹ. Nếu có thêm chùa Hoằng Pháp thì cũng giống như hổ thêm sừng, góp thêm cánh tay và sức mạnh cùng với Tăng Ni hoằng pháp lợi sinh tại Hoa Kỳ.

Thầy nhớ câu chuyện của Phú Lâu Na được chép trong kinh Tương Ưng bộ, chương 35 như sau: Một hôm sau khi thuyết pháp cho Phú Lâu Na nghe, Phật hỏi Phú Lâu Na sẽ tu học và hoằng pháp ở đâu. Phú Lâu Na trả lời sẽ đến một trú xứ nọ. Đức Phật nói rằng nơi đó dân chúng rất hung dữ, họ sẽ chửi bới, mắng nhiếc thầy. Phú Lâu Na thưa: Bạch đức Thế Tôn họ vẫn còn tốt vì chưa đến nỗi đánh đập con. Phật hỏi: Nếu họ đánh đập thầy thì sao? Bạch đức Thế Tôn họ vẫn còn tốt, chưa đến nỗi lấy đất ném con. Nếu họ lấy đất ném thầy thì sao? Dạ họ vẫn còn tốt chưa đến nỗi lấy cây đánh con. Nếu họ lấy cây đánh thầy thì sao? Dạ họ vẫn còn tốt chưa đến nỗi lấy kiếm chém con. Nếu họ lấy kiếm chém thầy thì sao? Dạ họ vẫn còn tốt, vì chưa đến nỗi giết con. Nếu họ giết thầy thì sao. Dạ họ đã giải thoát huyễn thân này giúp con. 

Đức Phật khen Phú Lâu Na có đầy đủ bản lĩnh và nghị lực như vậy sẽ thành công. Quả thật, Phú Lâu Na đến xứ sở đó tu học và độ cho rất nhiều người hung dữ quay đầu quy y Tam bảo. 

"Đối với người xuất gia thì tùy duyên mà làm, không vì việc đắc thất mà buồn phiền".


BBT VE DEP PHAT PHAP