30-09-2021 | Admin

Từng Chuyến xe chở gạo giúp đỡ người dân bệnh khổ, túng thiếu, mất người thân trong dịch bệnh. Tuy không là bao nhiêu... nhưng tấm lòng sẽ nhân rộng tấm lòng.Tình cảm phải hợp nhau, tư tưởng phải hợp nhau, nội tâm phải hợp nhau, lý tưởng phải hợp nhau... lý trí phải hợp nhau, suy nghĩ phải hợp nhau, nói chuyện phải hợp nhau, từ tâm phải hợp nhau ... Đó gọi là Duyên.

NGẪM...!!!
Người biết cảm ơn và trân trọng sự giúp đỡ của người khác. Không cần đi xem, cũng biết vạn sự hanh thông.
Người cho sự giúp đỡ của người khác là đương nhiên, không biết trân quý. Không cần bàn nhiều, cũng biết vạn sự khó khăn, không người muốn giúp.
Thấu hiểu thế gian, không phải chuyện giản đơn. Thấu hiểu lòng mình thì dễ làm hơn nhiều. Chuyện lòng mình còn chưa thấu tỏ, thì chuyện thiên hạ có rành, cũng chỉ là chuyện gió thoảng mây trôi.
Tâm mình, mới là điều theo mình đến suốt kiếp. Rồi cũng từ tâm mình, mà tạo tác bao nghiệp quả, theo ta không chỉ một kiếp này.
Bản chất của con người là không chỉ có vật chất mà còn cần đời sống tâm linh. Nếu không có đời sống tâm linh, rất khó để đạt an bình và giữ được an bình trong tâm hồn...!!!