07-05-2016 | Admin

Bao nhọc nhằn,vất vả và trăn trở cho một MV đầy tâm huyết và ý nghĩa của Lương Nguyệt Anh cùng cả ekip chỉ sau 5 ngày gấp rút thực hiện cuối cùng cũng đã hoàn thành... MV " Răng Anh không về biển chiều niMV Rằng Anh không về biển chiều ni ca sĩ Lương Nguyệt Ánh