15-01-2019 | Admin

Lâm-tỳ-ni (Lumbini), nơi Phật đản sinh. Bồ-đề Đạo tràng (Bodhgaya), nơi Phật thành đạo. Ba-la-nại (Varanasi), nơi Phật chuyển pháp luân. Nơi Phật nhập Niết-bàn (Kusinagar). Đại học Nalanda. Thành Vương-xá, thành Tỳ-xá-ly.Chúng con cùng nhau trở về dưới mái già lam, ánh hào quang của Đức Thế Tôn.


Ngài đã dày công thiền định, giác ngộ tìm ra đạo giải thoát dưới rạng núi Himalayda hùng vỹ, lúc ánh sao mai chớm mọc 8/12 Â.lịch
Con tu tập gát lại luân hồi
Con tu tập vào lòng chánh pháp đời đời
Con tu tập nối truyền đèn tuệ từ bi
Con tu tập giúp người và đời bớt khổ.

Con đã đi qua Ấn độ với đoàn lãnh đạo Trung ương Giáo hội PG VN. Chuyến đi đồng một bản thể, một niệm chánh tâm hướng về Đức Từ phụ Thích Ca mâu ni. Trong ba ngày đi tới ba Phật tích, Thuyết pháp Tăng đoàn, Đản sanh, thánh địa nhập Niết bàn. Chúng con vẫn còn vướng lợi danh nhưng khi đến ngày thứ tư đến đích Phật thành đạo dưới cội Bồ đề thì mọi thành viên không một ai động niệm tâm sinh khởi danh lợi to lớn, cao thấp. Thế nên chúng sanh bình đẳng đồng Phật tánh.

Tháp bồ đề đạo tràng mở cánh cửa, chúng con lần lượt đi vào. Thứ tự và chánh niệm, chỉ có tâm thành mà thôi. Có vị thượng tọa Bửu chánh và đại Đức Thiện Minh bấy giờ đã buông bỏ cái âm- li thông báo giới thiệu để có thể thanh tịnh, lắng đọng nhất cho đại chúng đại đồng hội tụ, quay về nương tựa bậc chánh đẳng chánh giác, tỉnh thức hoàn toàn.
Từ chuyến lên đường năm đó, băng qua nghìn trùng km mới có mặt trên những Thánh địa uy nghiêm, năng lượng. Chúng con cảm nhận ân đức của Phật vô lượng, vô biên nên công đức biết ơn đó chúng con ít nhiều đã tìm ra chiếc la- bàn chứng ngộ thực hành Diệu đế- Bát chánh đạo, thập nhị Nhân duyên, ngũ căn, ngũ lực, hiểu hơn về cuộc đời Vô thường - Vô Ngã v.v... Ngài đã thắp lên cho chúng sanh ánh sáng đại hùng đại lực Bi Trí Dũng, bất biến giữa dòng sinh diệt.

Chúng con không dám, thêm một lần, dám mộng đi thêm một lần nào nữa vì lòng biết ơn tuyệt đối ở nơi chân thân bất hoại của Ngài. Chỉ cố gắng ngày cũng như đêm một mình học theo hạnh Ngài thiền quán, tỉnh thức, từng bước hoa sen nở.

Biết ơn một vị thầy dù đã ra đi quá lâu.


Hôm nay là ngày tôi luôn biết ơn đến một người không có quyền lực, không có tài lực, không có thần thánh lực ban ơn dáng họa. Con người bằng xương bằng thịt này vì quá yêu thương loài người cũng như muôn loài, nên đã bỏ ra nhiều năm dài nghiên cứu giúp con người thoát khổ đau, được an lành.
Ngày này cách đây hơn 2500 năm, người ấy phát hiện ra rằng: chìa khóa của giải phóng khổ đau nằm ở chính mỗi cá nhân. Khổ đau là do bởi không nhận thức được nguồn gốc của khổ đau mà đa phần do tham sân si gây ra. Người ấy đã đưa ra những biện pháp giải quyết khổ đau hết sức khoa học mà ngày nay các khoa trị liệu tâm lý ở các nước văn minh đều đưa vào ứng dụng.


Phap Bao - Huyen Lam