25-01-2019 | Admin

Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch: “Bản tính người nhân hậu, nếp nhà vốn thanh cao, năm lên 10 theo gót sư huynh, quy với tổ Tố Liên bên thềm chùa cũ… xuân đến xuân đi những tháng ngày, xay thóc giã gạo lòng tự tại…”. Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch vào lúc 20 giờ, ngày 15-1-2019 (10-12-Mậu Tuất), tại Thanh Minh thiền viện (90 đường Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận). Trụ thế: 91 năm, Hạ lạp: 64 năm.


Phật giáo ở Việt Nam sau thời gian cuộc vận động thống nhất Phật giáo và đã ra đời hiến chương giáo hội mới. Trong bản hiến chương tái thiết đó, luôn vấp phải nhiều thách thức từ nội tại. Tuy một Phật giáo Việt nam, có tính đại diện duy nhất cho tăng ni tín đồ nhưng Phật giáo Việt nam lại mang nửa hình hài khác từ quốc ngoại. Chính yếu tố quốc ngoại đó, nên hàng giáo phẩm thượng viện đã có nhiều quy đổi và lâm vào nhiều thế bị động dưới một sự hành hoạt xuyên suốt lịch sử Phật giáo nước nhà.

Có những hội đồng được bảo lưu, có những vị tôn túc uy tín, đức độ vẫn giữ lại giá trị và phẩm chất mạng mạch của giáo hội. Bên cạch thực thi Hiến chương của đại hội Phật giáo năm 1982 tại chùa Quán sứ Hà nội.
Sau đại hội năm đó, cố Hoà thượng Thích Trí Thủ, cố Hoà thượng Thích Đôn Hậu, cố Hoà thượng Thích Huyền Quang đã phát đại thệ nguyện lớn “ Tuỳ duyên chứ không tuỳ tiện” trong lời tuyên ngôn: Phật giáo còn, Dân tộc còn - những gì chúng tôi làm là làm cho Phật giáo...

Thế là Phật giáo ba miền, từ Bắc, Trung, Nam hoàn toàn tái thiết và trưng dụng hoặc đóng cửa. Trong những cơ sở tôn giáo duy trì sự liên hệ mật thiết giữa Phật giáo trong nước và ngoài nước, cơ sở đó, còn gọi là trái tim giáo hội thống nhất.

Một ngày hết Ấn Quang, một ngày mất Việt Nam quốc tự và một ngày mở ra từ Thanh Minh Thiền Viện.
Chùa Thanh Minh, đặc biệt cùng tên với Hoà thượng Thanh Minh vừa viên tịch vào ngày 16/1/2019. Phật giáo Việt nam tại Hải ngoại lại một lần nữa được kết nối truyền tin chánh pháp và những hiện trạng khác. Mặc dù Hoà Thượng Thích Thanh Minh chưa bao giờ có tên trong danh sách của hội đồng lưỡng viện. Nhưng địa chỉ 90 Trần Huy Liệu, Phú Nhuận đã thuộc một địa chỉ được ấn ký ra những văn kiện quan trọng và chốn trượng phu một thời của quý hoà thượng tới lui.
Cố Hoà thượng thượng Huyền hạ Quang đã có nhiều thông điệp được ban hành theo “ địa chỉ chấn hưng tôn chỉ” qua các thời kỳ thịnh suy của giáo hội.
Phật giáo Việt nam tại Hải ngoại lại nhờ ân triêm của địa chỉ này mà nhận nhiều kế hoạch, hoằng pháp, phục dựng cho Việt nam Phật giáo hải ngoại. Nhất là vào những năm có nhiều vị chư tôn đức ẩn tu, về lại cố hương theo các sắc lệnh tôn giáo Việt nam. Cũng chính địa chỉ số 90 Trần Huy Liệu này đã suy cử, cử hành các đại hội khoán, họp giáo phẩm thường niên v.v...nhất là thời điểm địa chỉ Thanh Minh Thiền Viện đặc biệt quan tâm nhất là sau đại hội Nguyên Thiều, và sự biến Lương sơn, cố hoà thượng Thích Huyền Quang viên tịch.

Như vậy, từ địa chỉ này mà tinh thần Phật giáo Việt nam Hải ngoại thừa hưởng những tuệ khí, tuệ đức và cũng chính là niềm hy vọng tồn vong cho sự hoà hợp tăng.


BBT  theo vedepphatphap.vn