20-10-2017 | Admin

Theo khảo sát về Chi tiêu có ý thức và hoạt động từ thiện mới nhất của Mastercard, người Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về hoạt động từ thiện, với 78,5% người tiêu dùng đóng góp cho từ thiện.


Hội Từ thiện xã hội Thiện Tâm có văn phòng tiếp nhận tại Mỹ quốc, cô Chân Mỹ Hương ( áo trắng) đại diện

Hơn ½ người tiêu dùng được khảo sát (50,4%) trả lời rằng họ có đóng góp cho các hoạt động từ thiện, tăng nhẹ từ 49,9% so với năm trước. Hoạt động từ thiện được ủng hộ nhiều nhất trong khu vực là giáo dục và y tế cho trẻ em (37,8%).

Việt Nam đứng đầu danh sách với 78,5% người tiêu dùng đóng góp cho từ thiện, theo sau đó là Thái Lan (66,3%) và Hồng Kông (60,2%).

Phó chủ tịch cấp cao của bộ phận truyền thông, khu vực châu Á - Thái Bình Dương Mastercard, ông Georgette Tan lý giải: “Người tiêu dùng từ những quốc gia mới nổi và phát triển đều đóng góp nhằm giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn trong cộng đồng. Ngoài ra, với truyền thống đề cao giáo dục theo văn hóa Á đông, 

chúng ta có thể thấy rằng giáo dục và y tế cho trẻ em là hoạt động từ thiện được người dân ủng hộ nhiều nhất”.


Giáo dục và y tế cho trẻ em là hoạt động từ thiện được người dân ủng hộ nhiều nhất

Ngoài hoạt động từ thiện hướng đến giáo dục và y tế trẻ em, người tiêu dùng trong khu vực này quan tâm nhất đến các nỗ lực cứu trợ thiên tai (33,7%) cũng như giảm đói nghèo (32,1%). Ngày càng có nhiều người tiêu dùng tại New Zealand (tăng 11,1%), Việt Nam (tăng 8,7%) và Hồng Kông (tăng 6,6%) đóng góp cho từ thiện hơn so với năm trước. Trong khi đó số người làm từ thiện tại ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia giảm từ 4-7%.

Thùy Linh