08-11-2017 | Admin

Nghiên cứu mới cho thấy những người có các kỹ năng xã hội kém có xu hướng bị stress và lâm cảnh cô đơn nhiều hơn, từ đó tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất lẫn tâm thần, theo hãng tin PTI.


Cuộc nghiên cứu của các chuyên gia Đại học Arizona (Mỹ) là công trình đầu tiên gắn kết các kỹ năng xã hội với cả sức khỏe thể chất, chứ không chỉ sức khỏe tâm thần.

Công trình của ông Chris Segrin và các cộng sự dựa trên một cuộc khảo sát 775 người tuổi từ 18-91. Những người này được yêu cầu trả lời các câu hỏi được thiết kế nhằm đánh giá các kỹ năng xã hội, stress, sự cô đơn, sức khỏe thể chất và tâm thần.

Các kỹ năng xã hội là những kỹ năng giao tiếp cho phép mọi người tương tác với một cách hiệu quả và phù hợp với người khác.
Nhóm nghiên cứu tập trung vào những chỉ dấu cụ thể của các kỹ năng xã hội như khả năng hậu thuẫn về tình cảm cho người khác, khả năng chia sẻ thông tin cá nhân, khả năng chống lại những đòi hỏi vô lý của người khác, khả năng tự giới thiệu với người khác và làm quen họ.

Những người bị khiếm khuyết những kỹ năng đó bị stress nhiều hơn, cảm thấy cô đơn hơn, và sức khỏe thể chất và tâm thần vì thế cũng kém hơn.

“Chúng ta đã biết từ lâu rằng các kỹ năng xã hội có liên quan đến những vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo lắng. Nhưng chúng ta đã không biết một cách rạch ròi rằng những kỹ năng xã hội cũng báo hiệu sức khỏe thể chất tồi tệ. Hai biến số cô đơn và stress dường như là keo dán gắn kết các kỹ năng xã hội tồi với sức khỏe”, ông Segrin nói.
Theo các nhà nghiên cứu, sự cô đơn là một rủi ro sức khỏe nghiêm trọng không kém hút thuốc, béo phì hoặc ăn nhiều chất béo mà không vận động thể chất.
Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san Health Communication.

Quyên Quân