• Cảm niệm mùa Phật Đản

    Cảm niệm mùa Phật Đản

    Khác với nhiều tôn giáo, đạo Phật không có người lãnh đạo tối cao, nắm mọi quyền hành trong tay. Đức Phật là một con người ngộ chân lý, Người tìm ra được bản chất của những khổ đau ...