02-01-2022 | Admin

Khi có Bồ Đề Tâm, nghĩa là có cái ước muốn lớn thương người và độ đời, là chúng ta đã bắt đầu có hạnh phúc. Dầu ngoài trời có lạnh, dầu hoàn cảnh có khó khăn, dầu khổ đau còn đầy dẫy, nhưng nếu đã có năng lượng Bồ Đề Tâm trong ta thì ta đã có sức ấm và nghị lực để có thể đương đầu với mọi thứ khó khăn và đó đã là một cái hạnh phúc rồi. Ta có một con đường đi, và ta quyết tâm đi trên con đường ấy, điều này đã là hạnh phúc. Có những người không thấy đường đi, không biết mình phải đi về đâu. Những người ấy sống rất bơ vơ và trống lạnh. Đó là những người đau khổ. Có Bồ Đề Tâm là đã có một điều kiện căn bản của hạnh phúc.

THẬP NHỊ DUYÊN

1. Chưa quen nhau nay được gặp nhau gọi là HỮU DUYÊN.
2. Muốn làm một việc gì đó giúp người khác cùng làm gọi là KẾT DUYÊN.
3. Hay nói đến kinh sách cho người khác nghe gọi là GIEO DUYÊN.
4. Những gì đã đến và chưa đến với mình gọi là NHÂN DUYÊN.
5. Mình thường hay làm những việc thiện giúp đỡ mọi người gọi là THIỆN DUYÊN.
6. Mình thường hay làm những điều xấu ác hại người gọi là ÁC DUYÊN.
7. Mình làm việc gì cũng gặp phải sự trắc trở trái ý mình gọi là NGHỊCH DUYÊN.
8. Mình làm việc gì cũng đúng với ý mình gọi là THUẬN DUYÊN.
9. Mình thường hay mắc phải những tật xấu gọi là NGHIỆP DUYÊN.
10. Có những việc mình chưa biết có làm được hay không được gọi là TÙY DUYÊN.
11. Trong cuộc sống luôn có những điều tốt đẹp may mắn đến với mình gọi là PHƯỚC DUYÊN.
12. Có những điều tốt đẹp đến với mình hơn cả những gì mình mong đợi gọi là THẮNG DUYÊN.

Đủ nắng hoa sẽ nở
Đủ duyên ắt sẽ gặp

Đủ phước ắt sẽ hưởng


"Thực tại vượt ra khỏi ý niệm về quá khứ, về hiện tại, và về tương lai. Tại vì quá khứ đã qua rồi, còn tương lai lại chưa đến và hiện tại thì mình đâu dễ nắm bắt được? Vừa thấy nó thì nó đã trở thành quá khứ rồi. Như vậy thì Bụt thọ ký cho Ngài để thành Bụt trong đời quá khứ đời hiện tại hay trong đời tương lai".

P.B