11-09-2019 | Admin

Cuối tháng 11/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đoàn chư tôn đức đại diện Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII. Khi đó, ông Quang mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp nối truyền thống hai nghìn năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, động viên phật tử trong và ngoài nước đoàn kết, xây dựng và phát triển đất nước giàu đẹp. "Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo đảm bảo sinh hoạt đúng pháp luật, giữ và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống dân tộc".Lời tác bạch cầu nguyện nêu bật sự kính trọng của Phật giáo TP.HCM với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những đóng góp của ông cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam.


Một năm vắng bóng Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang - một người con ưu tú đất Kim Sơn Ninh Bình.

Với những cống hiến to lớn của Cố chủ tịch đối với Dân tộc và Đạo pháp, ngày 09/9/2019 (nhằm ngày 11/8/Kỷ Hợi), Chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, HT Daichi từ Tokyo Chư tôn đức tăng ni khắp nơi cũng đồng về tham dự.

Trong lễ Tưởng niệm, Hoà thượng Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã đọc bài thơ tưởng niệm thật là hay và đầy ý nghĩa.

Xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương hướng nguyện tâm thành anh linh Cố Chủ tịch
“Nhất nhật vô thường mộng du
Tâm thể ly biệt thiên thu thắm tình
Cầu giác ngộ trú tâm linh
Nguyện tiên đế hộ lưu huỳnh sương sao
Lễ kính tiền hiện tâm giao
Tiểu đại nhân nghĩa sắc màu quê hương
Tường lành mấy trắng chân thường
Anh hùng hào kiệt miên trường lợi tha
Linh thiêng chứng giám sơn hà
Cố xưa phù trợ thăng hoa đất trời
Chủ sứ thiện trụ mười mươi
Tịch chiếu không sắc người người bình an
Nước non ngàn dặm hoà chan
Trần hoàng phụng hiếu hương vàn thanh lương
Đại thậm quán đại cát tường

Quang huy trầm nắng tịnh nương cõi nhàn”.

ニンビン省で亡くなったチャン・ダイ・クアン元国家主席の一回忌の法要に供養しました。


Nguyện cầu anh linh tiêu dao nơi cảnh giới an lành của Đức Phật A Di Đà.Tâm Trí