14-09-2021 | Admin
Xin mời mọi người xem phóng sự 9’ do BBT cất công trình bày Flim này. Chỉ thời lượng 9’ phút thôi, mà chúng tôi đã bỏ ra 2 năm tìm hiểu nguyên nhân và cội nguồn cũng như hiện thực. Mong chuyển tải lòng tự tôn Dân tộc và lòng yêu Nước sống còn trong mỗi con người Việt Nam. Với hy vọng “không để ai đói về tinh thần”.
Thầy Thích Pháp Bảo chủ biên