• 5 Câu Nói Trong Cuộc Sống Bạn Phải Ghi Nhớ

  5 Câu Nói Trong Cuộc Sống Bạn Phải Ghi Nhớ
  đừng hận người đã từng yêu bạn Và đừng lừa dối người đã từng tin tưởng bạn.
 • Tứ động tâm nẻo về tôn kính

  Tứ động tâm nẻo về tôn kính
  Nếu ai đó xác định đây là một chuyến du lịch theo kiểu tham quan bình thường, hẳn sẽ như một chị bán vải chợ Bến Thành nói "Hành, hành…, một trăm thứ hành mới đến một chữ hương!".
 • KINH DOANH THEO CHÍNH ĐẠO

  KINH DOANH THEO CHÍNH ĐẠO
  Nói theo sách vở thì “Đạo đức học là môn học về cách cư xử của con người không phải chỉ để tìm thấy sự thật như thực của sự vật, mà còn tìm hiểu giá trị hay điều thiện của các hành vi của con người; là khoa học về đức tính con người; liên hệ đến sự phán xét về bổn phận hay nghĩa vụ (cái đúng, cái sa...