10-08-2016 | Admin

Cúng cô hồ và Vu lan là hai lễ khác nhau nhưng nhiều người vẫn lầm tưởng là một.


cung-co-hon
Lễ cúng cô hồn và lễ Vu lan là hai ngày lễ khác nhau.

Tại Việt Nam, lễ cúng cô hồn và lễ Vu lan hoàn toàn khác nhau. Hai ngày lễ này gắn liền với hai sự tích khác nhau nhưng thường được tổ chức chung khiến nhiều người nhầm lẫn.

Sự khác biệt về nguồn gốc

Lễ cúng cô hồn có nguồn gốc từ sự tích Phật A Nan Đà khi đang ngồi trong tịnh thất thì có một con quỷ hiện lên báo rằng 3 ngày nữa Phật sẽ qua đời và hóa thành quỷ đói. Để tăng thọ thì phải cúng thức ăn cho quỷ đói.

Sau đó, Phật A Nan Đà đi gặp Đức Phật, được Phật truyền cho bài chú “Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni” để tụng trong lễ cúng để thêm phước. Phật A Nan Đà sau đó làm theo và thoát kiếp nạn.

le-vu-lan
Lễ Vu lan báo hiếu.

Còn lễ Vu lan có nguồn gốc từ sự tích về lòng hiếu thảo của ông Mục Liên. Mục Liên vốn là người khác đạo sau đó quy y cửa Phật. Khi đã chứng quả A La Hán, Mục Liên dùng huệ nhãn nhìn xuống coi khổ thì thấy mẹ mình bị đày đọa kiếp quỷ đói nơi địa ngục.

Tuy nhiên, khi Mục Liên dùng phép thần thông đến với mẹ, dân cơm nước thì hạt cơm hóa thành lửa khi gần miệng mẹ. Trở về tìm Phật, Mục Liên được dạy phải nhờ đến uy đức của chúng tăng khắp nơi, đồng tâm hiệp ý cầu xin cứu rỗi được.

Sau khi đi rước chư tăng về, Phật lại dạy Mục Liên sắm đủ các món thức thức thời trân, hương dâu đèn nến, giường chõng chiếu gối, chăn màn quần áo, thau rửa mặt, khăn lau tay… dâng cúng các vị chư tăng.

Ngày tháng 7, lại lập trai đàn để các chư tăng cầu nguyện. Sau đó, vong hồn mẹ Mục Kiên được siêu thoát kiếp quỷ đói mà sinh về cảnh giới lành.

Sự khác nhau về mặt ý nghĩa

Về ý nghĩa, lễ cúng cô hồn nhằn giúp những cô hồn lang thang, không chốn nương thân được no đủ.

Còn bản chất cùa ngày lễ Vu Lan là để thể hiện lòng yêu thương con người với con người; tưởng nhớ công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ.