25-02-2019 | Admin

Đừng để dân chúng gợi lại những nét tổn thương và sự mất mát. Đôi khi trong những biểu tượng ở khắp mọi nơi còn là tâm nguyện hàn gắn, hoà giải và để nhắc nhở cho chúng ta sống cùng với nhau hoà bình trên vành chữ S và ra sức bảo vệ non sông thì sao?Dù là lư hương hay thanh kiếm hoặc pho tượng nào khác. Một khi thời gian đã ghi nhận và nó đã tạo ra quá khứ thì tức nhiên đó là lịch sử.

Ở góc nhìn của một mặt văn hoá, đó là báu vật chung cho Dân tộc này, không kể nó tồn tại với thời gian bao nhiêu thế kỷ mà nó được nhân dân giữa các thời kỳ xem là biểu tượng của sự đoàn kết, ý chí và tinh thần của một vị Đại tướng.
Và còn nhiều biểu tượng khác nữa, không chỉ chiếc lư hương. Chúng ta nên tôn trọng lịch sử dù nó có vàn son hay thất bại, thì chúng ta là con người Việt phải cùng nhau biết thao thức về giống nòi và lòng tự chủ.

Theo quan sát vào tượng đài của Đại vương Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng thì còn có cả điêu khắc chiếc lư hương bằng phù điêu đắp vào đế tượng. Và ý của người xưa, nhắn nhủ cho mọi thế hệ rằng “ Lư hương còn là linh hồn của pho tượng nơi đây”.Không phải dâng hương là mê tín, không phải có cái lư hương đồng đó là mất không gian hay “chiếm vị trí” trong mắt một số người.

Nếu đã gọi là biểu tượng là niềm tôn kính là anh hùng dân tộc chung thì nên chăng ta nên hỏi ý, và có sự đồng thuận cao mới làm.

Đừng để dân chúng gợi lại những nét tổn thương và sự mất mát. Đôi khi trong những biểu tượng ở khắp mọi nơi còn là tâm nguyện hàn gắn, hoà giải và để nhắc nhở cho chúng ta sống cùng với nhau hoà bình trên vành chữ S và ra sức bảo vệ non sông thì sao?Còn nếu nói đến sự sợ náo nhiệt, làm “điểm tập trung tinh thần” mất kiểm soát  thì lúc đó là khác. Là cách quản lý, ý thức và viết thông báo “ Đây là nơi tôn nghiêm giá trị” Xin không làm mất đi lòng kính trọng.

Và một khi đã có chính sách làm mới lại tượng đài hay không còn đặt đó nữa thì những người làm chính sách nên cụ thể và truyền đạt thấu đáo cho thập phương được rõ.
Có quyền phải có trái tim và có ý thức văn hoá, và đừng nên đem tính vị kỹ của một đời hoặc suy nghĩ cái này không phải do mình tạo ra.
Có cái gì mà lịch sử không làm ra nhau, văn hoá không kết nối vào nhau, con người không cần có nhau...
Vì tất cả là lòng kính ngưỡng vị anh linh, bậc Thánh Trần Hưng Đạo hai lần trị nước, giữ yên bờ cõi trước sức mạnh hàng vạn quân Nguyên- Mông Trung Hoa.

Pháp Bảo