27-11-2017 | Admin

Hòa Thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN Đã xã bỏ báo thân thu thần viên tịch lúc 04g00′ (giờ VN) ngày 27 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 10 tháng 10 âm lịch năm Đinh Dậu tại Việt Nam)
"Ôn đã ra đi nhẹ nhàng,
Chúng con ở lại lòng trĩu nặng".


Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Từ Lâm Tế Chánh tông Tứ thập tứ thế, Quảng Hương Già Lam Tu viện Viện chủ, Húy thượng NGUYÊN hạ MỸ, Tự ĐỨC CHƠN, Hiệu HẢI TÁNH, Phạm công Trưởng lão Hòa Thượng Giác linh Ân sư Tân viên tịch

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Lễ cung thỉnh nhục thân nhập kim quan sẽ cử hành vào hồi 19g00 (giờ VN) tối nay, thứ Hai ngày 27/11/2017 (tức ngày 10 tháng 10 ÂL Đinh Dậu) tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, số 498/11 đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam)."Già Lam Đại Thụ Tân Viên Tịch.
tha hương vọng bái ngùi ngùi thương!"Hòa Thượng thượng ĐỨC hạ CHƠN
Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN


Dép vàng gửi lại Quảng Hương
Ôn về bên ấy, Vô thường ngàn năm
Già lam vắng bóng chân nhân
Cõi thiền rụng xuống Ngọc lan trước chùa.

Hậu thế , kính Bái Đức Thượng Thủ Tăng Già

BBT