12-05-2020 | Admin

Hãy giữ tâm bình giữa cuộc đời để ngay nơi đời có đạo, ngay nơi đạo là tâm, ngay nơi tâm là tánh, ngay nơi tánh là Phật, ngay nơi Phật là giác ngộ tĩnh tại giải thoát.Giới thiệu đại chúng Album Kinh ca Bát Nhã Thuyền của Ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi, Album, gồm 8 ca khúc kinh nhạc Phật giáo. Phương Mỹ Chi và C.Ty Quang Lê, cùng Mẹ PMC kính dâng lên Chư Tôn Phật trong mùa Phật Đản và lễ Mother day 2020. BBT xin Hân hạnh mời độc giả và Tăng Ni- Phật tử trong và ngoài nước tuỳ duyên lắng nghe, những pháp âm này, để nuôi dưỡng Bồ đề tâm và lòng thành hướng Phật, tạo công đức và yêu mến một Phật tử trẻ , Ca sĩ Phương Mỹ Chi. Đã thấm nhuần giáo lý và những lời dạy mầu nhiệm, giá trị, quý báu của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Trong cuộc sống thì cuộc đời không phải lúc nào cũng là đất bằng, trải thảm mà có lúc chông gai, có lúc hầm hố, có khúc khuỷu, cũng có lúc gian trầm mà cũng có thuận lợi. Hãy giữ tâm bình giữa cuộc đời để ngay nơi đời có đạo, ngay nơi đạo là tâm, ngay nơi tâm là tánh, ngay nơi tánh là Phật, ngay nơi Phật là giác ngộ tĩnh tại giải thoát.


Tu đạo hay hành đạo là tu lục độ vạn hành, giữ tam quy, ngũ giới, lấy giới luật làm thầy, lấy kinh sách làm tông chỉ, lấy tâm làm trực ngộ, lấy giáo hóa làm hành pháp, lấy thân khẩu ý tu thập thiện nhân lành, lấy băt chánh đạo, thập nhị nhân duyên làm phương tiện tu đạo, lấy giới định huệ làm giải thoát. Trong đó con đường tâm là con đường diệt khổ. Vì khổ cũng từ tâm sinh ra, cũng là do tâm mà diệt. Khi khổ hết tự có an lành, hạnh phúc và vui vẻ.

Tuy vậy sự khổ diệt hay sinh cũng chỉ là khổ vô thường. Khổ thật không phải khổ vì nó cũng chỉ là giả hợp giả danh, là cảm nhận cảm thọ mà ra thông qua lục giác tiếp xúc lục trần sinh ra lục thức mà từ đó có hỷ, nộ, ai, ái, ố, cụ, dục (vui, giận, buồn, yêu, ghét, sợ, muốn) là thất tình của thế gian. Khổ không do bên ngoài sinh mà từ tâm sinh, tâm sinh ra muôn sự khổ, cũng sinh ra muôn pháp lành.

Tâm khi bám chấp vào hư vọng nơi trần thế liền có khổ hiện tiền theo, tâm mà buông xả thì có sự an lành tĩnh tại tới. Tu đạo là làm sao hướng thiện, hành thiện, an vui, tĩnh tại giải thoát mọi buộc ràng nơi tâm từ đó đưa tâm mình về bổn nguyên thanh tịnh trong hư không pháp giới, tâm là chủ, tâm tạo tác nên muốn làm chủ được tâm thì cần có giác để biết, có huệ để hiểu mà từ đó sống đúng với bản tâm thanh tịnh của mình.


(HT THÍCH MINH CHIẾU) Đức Thế Tôn dạy: "Giáo pháp của Ngài là đến để thấy". Nghĩa là, do Đệ tử của Phật biết lắng nghe, biết học hỏi và biết thực hành giáo pháp của Ngài ngay trong đời sống, nhờ vậy mà thấy được pháp, chứng nghiệm pháp có an lạc một cách thiết thực ngay trong đời sống này và ngay trong cõi đời này.

"Không chịu học hỏi, lắng nghe và thực hành giáo Pháp trí tuệ và từ bi của Đức Phật thì cho dù chúng ta có nói về hòa bình và cầu nguyện hòa bình, thì chiến tranh vẫn xảy ra; dù cho chúng ta có ca ngợi tính bất bạo động thì bạo động vẫn xảy ra; dù chúng ta có nói nhiều về bình đẳng thì sự kỳ thị đối xử phân biệt vẫn xảy ra; dù chúng ta có nói nhiều về tự do thì ngục tù vẫn xảy ra; dù chúng ta có nói về sự phát triển bền vững thì sự nghèo đói, lạc hậu và nguy cơ sụp đổ vẫn xảy ra; dù chúng ta có nói nhiều về đạo đức thì tình trạng suy đạo đức vẫn xảy ra…"

(Tâm thư Phật đản, PL 2563)

Trong cuộc đời có bao lần vấp ngã, bao lần nước mắt lệ rơi, bao lần nuốt hận đẳng cay, bao lần than khóc ai oán, bao lần khổ cực trầm luân, bao lần phóng túng niệm suy, bao lần làm ác bất thiện...nhưng chung quy bởi do tâm sinh diệt điều khiển và bị che đậy bởi vô minh tối ám đi trí huệ sáng tỏ trong tâm, khi mây mờ che phủ tan của vô minh không còn thì ánh sánh của đạo pháp, của giác ngộ, của an lành, của vị tha, của hạnh phúc và bình an, giải thoát chiếu sáng thân tâm. Nên tu là dùng trí huệ để tu, hành là nơi tâm để dụng, giải thoát là ở nơi tự thân, và giải thoát là niết bàn trong tâm.

Trong cuộc đời vô thường sớm còn tối mất, không biết khi nào ta sẽ đi, hay đối diện với những bất trắc của cuộc đời như già, bệnh, chết, khổ công danh, buồn tình cảm, thiếu vật chất, sở nguyện không thành, oán tăng hội khổ, ái biệt ly khổ...đến bởi quy luật nghiệp số, bởi nhân quả nghiệp báo, bởi vận hạn định quy, bởi số mệnh an bài cũng do nhân tạo tác đời trước hay quá khứ mà chiêu cảm hiện tại hung hay lành.

Hãy cho đi khi còn có thể, cho đi là cho đi sự an vui, cho đi nụ cười, cho đi sự quan tâm, cho đi sự yêu thương, cho đi sự nhân nghĩa, cho đi sự tâm lành, cho đi niềm ước vọng để cuộc đời thắp sáng sự yêu thương và hạnh phúc, an lành trong cõi đời vô thương nơi trần thế.

Hạnh phúc là cho đi, bình an tới do tâm buông xả, và bình tâm là tĩnh lặng nơi cõi lòng, bình là bên ngoài không động bởi trần cảnh, an là bên trong yên tĩnh cõi tâm. Hãy mỉm cười nhìn cuộc đời dẫu có còn bao nhiêu cay đắng và khổ đau, vì ta còn hiện hữu trong giờ phút này là phút giây hiện tại trân quý của cuộc đời.

Mỗi sự sống, mỗi mạng sống đều trân quý, hãy trân quý bản thân cũng như trân quý yêu thương mọi người xung quanh, vạn vật muôn loài. Tình yêu cho đi muôn nơi là sẽ nhận được lại một tâm hồn rộng lớn, và tâm càng rộng lớn thì đạo càng cao cả anh minh. Bình tâm và hãy bình tâm, mỉm cười nhẹ nhìn cuộc đời, và ta thấy ta chỉ còn là chiếc bóng hư ảo nơi trần thế.
Quang Minh