30-03-2019 | AdminĐời người phải kết giao được với bốn loại người này:

1. Hãy kết giao một người yêu mến bạn, bởi trong lúc bạn nghèo khổ, vấp ngã, họ sẽ an ủi và giúp đỡ bạn.


2. Hãy kết giao với một người có năng lượng tích cực, trong lúc tâm trạng bạn tồi tệ, họ sẽ ở bên cạnh bạn, cổ vũ bạn.

3. Hãy kết giao với một người sẵn lòng dẫn đường cho bạn, tự nguyện làm đá lót đường cho bạn, đưa bạn vượt qua bùn lầy, sương mù.

4. Hãy kết giao một người bạn chịu phê bình bạn, luôn luôn nhắc nhở bạn, giám sát bạn, để bạn luôn phát hiện ra khuyết điểm của mình.

Ở bên cạnh người ƯU TÚ thực sự rất quan trọng bởi:

* Trong thế giới của người bình thường, những chuyện mang ra bàn luận toàn là chuyện vô bổ, tiền kiếm được là tiền công, cái mà họ suy nghĩ là ngày mai.

* Trong thế giới của người kinh doanh, chuyện bàn luận là dự án, tiền kiếm được là lợi nhuận, cái mà họ suy nghĩ là năm sau.

* Trong thế giới của những người có sự nghiệp, chuyện bàn luận là cơ hội, tiền kiếm được là sự giàu có, cái suy nghĩ đến là cuộc sống khi về già.

* Trong thế giới của người trí tuệ, chuyện bàn luận là sự cho đi, cái để giao lưu là sự cống hiến, họ tuân theo đạo lý mà làm, tin rằng hãy cứ thuận theo tự nhiên, mọi thứ sẽ tự nhiên đến, không nên truy cầu quá nhiều.

Có một câu nói rất hay là : "Bạn là ai không quan trọng, quan trọng BẠN Ở BÊN CẠNH AI" bởi:

* Ở bên cạnh người chuyên cần, bạn sẽ không lười biếng.

* Ở bên cạnh người tích cực, bạn sẽ không chán nản.

* Đồng hành cùng người trí thức, bạn sẽ không giống người bình thường.

* Làm bạn với cao nhân, bạn có thể bước lên đỉnh cao.

* Người tích cực giống như mặt trời, chiếu đến đâu là sáng đến đó.

* Người tiêu cực giống như lọ mực, vẽ giấy vẽ vải đều đen như nhau.

* Thái độ quyết định tất cả, có thái độ ra sao, thì sẽ có tương lai thế ấy.

* Tính cách quyết định vận mệnh, có tính cách như thế nào, thì có cuộc đời như thế đó.

* Điều bất hạnh nhất trong cuộc sống đó là không được ở bên cạnh người tích cực cầu tiến, người nhìn xa trông rộng bởi nó sẽ làm cuộc đời bạn trở nên bình thường, tăm tối không sáng chói.

Nếu như bạn muốn thông minh, vậy bạn phải ở bên cạnh người thông minh, bạn mới có thể gia tăng trí tuệ.

Nếu bạn muốn ưu tú, vậy bạn phải ở bên cạnh người ưu tú, bạn mới có thể phát huy nổi bật.

Đọc nhiều sách tốt, kết giao cao nhân, là hai chuyện may mắn nhất của đời người.

Học cái tốt của người khác sẽ làm bản thân bạn trở nên khác biệt.
Mượn trí tuệ của người khác, thành tựu chính mình, đây là cách để thành công.
Ở bên cạnh những người khác nhau, sẽ có cuộc đời khác nhau. Tình yêu, hôn nhân, gia đình hay sự nghiệp cũng sẽ đều như vậy.
Bạn chính là trung bình của 5 người bạn hay dành thời gian nhất ở bên

Bạn đã tìm được đúng người bên cạnh mình trong cuộc đời chưa?


BBT Vedepphatphap.vn st