23-03-2020 | Admin

"Tại sao tôi thích nói về 'thị, phi’ (điều đúng và điều sai)? Vì trong Phật giáo có quá nhiều 'thị, phi’! Lại còn nào là hắc giáo, bạch giáo, hoàng giáo, hồng giáo... thảy đều biến thành nhiều màu sắc khác nhau, đến hoa cả mắt. Ngay cả đen cũng không biết mình là đen, trắng cũng chẳng hay mình là trắng. Cho nên, tôi muốn nói ra những điều mà người khác không dám nói; nếu quý vị có ai không hài lòng thì cũng không sao, tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi là kẻ chuyên môn đả phá tà tri, tà kiến của người khác!"
TƯ DUY LỜI PHẬT DẠY NHÂN MÙA DỊCH
(Trích Kinh Tăng Chi - Phẩm Ba Pháp)

Trong thời Phật, khi dịch bệnh xảy ra, có một gia chủ trình thưa Đức Phật vì sao ngày nay làng mạc xơ xác, hạn hán, dịch bệnh, nhiều người mạng chung,...


Đức Phật đã trả lời:

"Này Bà-la-môn, ngày nay, các loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, và bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị ác tham chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, trời không mưa xuống đều đặn. Vì vậy, bữa ăn khó tìm, mùa màng hư mất, trắng xóa với côn trùng, chỉ còn lại cọng dẹp. Do vậy, nhiều người mạng chung. Ðây là nhân, này Bà-la-môn, đây là duyên, vì sao ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc độ trở thành không phải quốc độ."

Lại nữa, này Bà-la-môn, ngày nay, các loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, và bị ác tham chinh phục, bị các tà kiến chi phối. Vì bị tham ái phi pháp làm cho say đắm, vì bị ác tham chinh phục, vì bị tà kiến chi phối, các loài Yakkha (Dạ-xoa) thả ra các loài phi nhân dữ tợn. Vì vậy, nhiều người mạng chung. Ðây là nhân, này Bà-la-môn, đây là duyên, ngày nay loài người bị tiêu diệt, bị giảm thiểu trông rõ như thế, các làng trở thành không phải làng, các thị trấn trở thành không phải thị trấn, các thành phố trở thành không phải thành phố, các quốc độ trở thành không phải quốc độ.

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama!
Như người dựng đứng những gì bị quăng ngã xuống,
hay trình bày cái gì bị che kín,
hay chỉ đường cho người bị lạc hướng,
hay cầm đèn sáng vào bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc.

Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện thuyết giảng. Con nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.

( Trích Kinh Tăng Chi - Phẩm Ba Pháp )

Hôm nay, đại dịch Corona đang hoành hành dữ dội, chúng ta hãy suy gẫm những lời Phật dạy, hãy từ bỏ sự tham lam đắm say vào các thứ phù phiếm, từ đó rèn trau đạo đức, rèn trau lòng yêu thương chân chánh, để vượt qua khó khăn, hoạn nạn trong cuộc đời này.

Nam Mô Phật Pháp Tăng Thường Trú Tam Bảo..

Nguyện ngày an lành đêm an lành cùng khắp cả..

...

(Nguồn Trích từ mạng xã hội )


...Một hôm, Đức Phật cùng A Nan đi khất thực, ngài hỏi: "Này A Nan, nếu mấy con bò đó biết được người ta nuôi chúng để lấy thịt, ngày mai chúng sẽ bị đem ra lò mổ giết vậy còn thích đấu đá nhau nữa không?”. Thầy A Nan đáp: "Bạch Thế Tôn, Không!". Lạ là, thế giới đang sốt lên vì bệnh dịch Covid 19, rất cần quý thầy rải tâm từ bi, thì trái lại lửa sân ngập tràn bên báo Phật giáo. Chẳng lẽ trước nguy cơ ấy, không ai nếm chút pháp vị gì về vô thường? Chúng ta không thể đem được gì theo qua bên kia cửa tử. Nên chư tổ dạy: "Cần tu tợ lửa cháy đầu, sớm còn chiều mất lo thương cứu mình" là vậy. Phải quán vô thường làm chất liệu nuôi dưỡng tâm bồ đề.

Khi Huệ Năng đến Huỳnh Mai cầu pháp, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hỏi :” Ông đến đây để làm gì?” Huệ Năng đáp:” Con đến đây để cầu làm Phật, không cầu gì khác”. Tổ Quy Sơn dạy: " Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tránh chi đức". Kinh Thừa Tự Pháp, (Dhammadāyāda Sutta),Thế Tôn nói:

"Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự Pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao những đệ tử của Ta là những người thừa tự Pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài vật". Pháp của Như Lai là vô ngã, vô ngã sở, nên không có gì để tranh chấp.

Kinh Hoa Nghiêm nói: " Vong thất bồ đề tâm, tu hành chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp”. Hiện tượng Phước Nguyên sẽ không biến chuyển quá nhanh, nếu như không có sự can thiệp của truyền thông nhân danh Phật giáo. Việc ấy, không chỉ vì view, like, share hay nội kết cá nhân, chẳng những đánh mất tâm bồ đề mà không thể hộ trì Tăng bảo. Điều cần thiết lúc này là chư Tăng nên biểu quyết hoà hợp theo tinh thần thất diệt tránh, không có sự can thiệp của cư sĩ dù là báo chí, truyền thông Phật giáo, cho đến khi được sự nhất quán, đồng thuận của giáo hội. Phải biểu hiện được đại hạnh của người Thích Tử:”Tật dịch thế nhi hiện vi dược thảo, cứu liệu trầm kha. Cơ cẩn thời nhi hóa tác đạo lương, tế chư bần nổi”, trong khi xã hội đang cần.

Trung Bộ Kinh, Kinh số 128, tr 379- 383, Đức Phật dạy:

“Những kẻ tàn sát, giết người,
Cướp gia súc, ngựa, tài sản,
Những kẻ chiếm đoạt cả quốc độ -
Họ còn biết ngồi lại làm việc với nhau
Tại sao các ông không làm như vậy ?”

Hoặc:

Đường này đến thế gian,
Đường kia đến Niết bàn,
Tỳ Kheo, đệ tử Phật,
Phải ý thức rõ ràng,
Đừng đắm say thế lợi,
Hãy tu hạnh ly tham.
Kinh Pháp Cú - 75

".


HIỂU ĐÚNG VỀ THỊ PHI

Phật tử hỏi:
"Hòa Thượng thường nói rằng:
Chân thật nhận lỗi mình,
Không bàn lỗi người khác,
Lỗi người là lỗi mình,
Đồng thể tức Đại Bi.


Thế nhưng tại sao Hòa Thượng lại thường công khai phê bình, bàn luận thị phi về người khác và đăng trong Kim Cang Bồ Đề Hải (Vajra Bodhi Sea - nguyệt san của Vạn Phật Thánh Thành)? Như vậy phải chăng là nói một đường, làm một nẻo?"

HT. TUYÊN HÓA trả lời:
Tại sao tôi thích nói về 'thị, phi’ (điều đúng và điều sai)? Vì trong Phật giáo có quá nhiều 'thị, phi’!

Lại còn nào là hắc giáo, bạch giáo, hoàng giáo, hồng giáo... thảy đều biến thành nhiều màu sắc khác nhau, đến hoa cả mắt. Ngay cả đen cũng không biết mình là đen, trắng cũng chẳng hay mình là trắng. Cho nên, tôi muốn nói ra những điều mà người khác không dám nói; nếu quý vị có ai không hài lòng thì cũng không sao, tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi là kẻ chuyên môn đả phá tà tri tà kiến của người khác!"

Nếu tôi chối bỏ nhân quả, gọi đen là trắng, gọi trắng là đen, nói đúng thành sai, nói sai thành đúng, nói những điều không đúng thật, thì tôi sẽ bị đọa địa ngục Bạt Thiệt (rút lưỡi). Nếu tôi không nói sai thì tôi không có tội.

Mạnh Tử có nói: ‘Ta há phải thích biện luận đâu! Ta cũng bất đắc dĩ đó thôi! Nếu cái đạo của Dương Tử và Mặc Tử không tắt đi, thì cái đạo của Khổng Tử chẳng được sáng rỡ vậy!’
__________

"Người sẽ bị đọa địa ngục là tôi chứ không phải ông. Nếu những gì tôi nói là đúng sự thật, thì đó không phải là thị phi; nếu không đúng sự thật, thì tôi chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục. Nếu có kẻ nói rằng bậc đại tu hành không bị nhân quả thì quả báo là 500 đời làm thân chồn (hồ ly).

__________

Từ đoạn nói chuyện trên, chúng ta có thể thấu rõ được tâm từ bi bao la không đành lòng thấy chúng sanh bị đau khổ của Hòa Thượng. Đó gọi là "đại từ đại bi, gần như tàn nhẫn", và chính là thiện xảo phương tiện để giáo hóa chúng sanh của bậc Bồ Tát. Hòa Thượng có lần viết bài thơ nói lên quyết tâm của Ngài:

"Tôi muốn nói lời thật,
Không sợ bị đánh, chửi.
Giết tôi, tôi chẳng sợ,
Giải thoát, có gì ngại?"


BBT Vẻ Đẹp Phật Pháp tổng hợpVedepphatphap.vn news là trang trung đạo, đi theo hướng báo chí khai thị, ấn ngữ và bất phân ngôn luận, Chánh tâm Phật giáo & Để chung tay kiến tạo hoà bình, phát triển cộng đồng bình đẳng, lương tri quốc tế.