09-05-2016 | Admin

Phước báu của sự bố thí cúng dường thật vô lượng, vô biên không sao kể xiết, một thiện nghiệp tưởng chừng như nhỏ bé lại đưa đến những phước thiện cao cả trong một khoảng thời gian dài thiên thu bởi ân đức của chư Phật tựa như nước trong những đại dương bao la không sao có thể kể xiết được


Trong kinh" Mi Tiên vấn đáp "có một đoạn như sau:

"Thuở Phật còn tại thế, một hôm Ngài gặp một tội nhân bị chặt cụt cả tay cả chân, miệng ngậm một cành hoa sen với tác ý thành kính dâng cúng cho Ngài. Sau khi thọ nhận, Đức Phật quay lại bảo với các tỳ kheo rằng: nhờ phước đức này mà trong suốt chín mươi mốt kiếp sắp tới, người bị cụt tay chân kia khỏi bị đọa vào ba đường dữ, được sanh lên cõi trời hưởng hết phước báu mới sanh lại làm người. Bởi vậy cho nên chuyện nhân quả xảy ra trên thế gian này nó muôn mặt, muôn chiều, chứ không đơn giản như thường nhân hiểu đâu! Điều lành nhỏ phước quả lớn"


Thật vậy, phước báu của sự bố thí cúng dường thật vô lượng, vô biên không sao kể xiết, một thiện nghiệp tưởng chừng như nhỏ bé lại đưa đến những phước thiện cao cả trong một khoảng thời gian dài thiên thu bởi ân đức của chư Phật tựa như nước trong những đại dương bao la không sao có thể kể xiết được, được gặp và cúng dường đến Đức Phật là thiện duyên hiếm hoi cho những ai đầy đủ duyên lành được gieo duyên với Chánh Pháp, với bậc Toàn Giác và hành theo lời dạy của Ngài bằng hành động thiết thực.Người tội nhân này đang phải trả quả khổ đau cho những nghiệp bất thiện mình đã gieo trong quá khứ và hiện tại, nếu ác nghiệp dẫn đi tái sanh thì phải tiếp tục sa đọa vào những cảnh giới đầy rẫy đau khổ nhưng nhờ làm được một thiện nghiệp rất lớn trước lúc ra đi nên đã tạo nên một kì tích thần kì bằng việc tái sanh vào những sanh thú tốt đẹp do sự nâng đỡ của phước thiện.

Bởi vậy, những thiện nghiệp nhỏ nhoi giống như những giọt nước chảy mãi lâu ngày cũng tràn ly và nhất định sẽ đem lại sự an lành cho những ai tin vào nhân quả. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An