22-09-2019 | Admin

Trưởng lão Hòa thượng tiếp nối trách nhiệm trụ trì chùa Phổ Quang sau khi Bổn sư viên tịch (1984), sau đó, ngài đã trùng tu chùa Phổ Quang trở thành ngôi phạm vũ trang nghiêm như hiện nay. Với phạm hạnh nghiêm trì, ngài đã được cung thỉnh vào hàng Thập sư tại nhiều Đại giới đàn tổ chức tại cố đô Huế, các tỉnh thành, và cả ở Đạo tràng Mai Thôn ở Pháp. Ngài được Đại Tăng cung thỉnh làm Hòa thượng Đường đầu tại Đại Giới đàn Trí Thủ tổ chức tại tổ đình Báo Quốc trong năm nay. Sinh tiền, Trưởng lão Hòa thượng là vị giáo phẩm được Giáo hội cung thỉnh chủ trì pháp sự nhiều lễ nghi quan trọng của Phật giáo tại cố đô- Huế, Quảng Trị, Đà Nẳng, Khánh Hoà, TpHCM,Đồng Nai, Đà Lạt...!


(Cố Hoà Thượng Huệ Ấn, chùa Phổ Quang Huế)Con lớn lên, từ lúc nào khôn hay, nhưng có lẽ bước chân trước khi lên đồi bến ngự để về chùa xuất gia là ánh từ Phổ quang đã hiện ra rất rõ trong tâm thức của con, theo con suốt năm tháng.

Con đã nhìn thấy Ôn ngày đó, và đã tiếp tục chiêm bái Hạnh Ôn như một vầng Ô (mặt trời) không bao giờ ngui. Con hiếm đi tham dự những lễ lược và đến chốn đạo tràng đông hành giả nhưng mỗi khi Ôn có mặt để chứng minh tùng lâm nào thì con rất có nhân duyên nữa, thêm lần nữa để khắc ghi bóng người Hiền vào cõi lòng miên viễn.

Ôn có mặt khắp xứ Huế, Ôn đã vào ra đất Trị Thiên và Ôn không quên một Miền Nam dấu chân lan truyền tới.
Con còn nhớ Ôn như một tim đèn, vẫn lan toả, mãi thắp sáng trên mọi con đường đạo pháp.

Ôn đã quan lâm biết bao đất tổ, và đến niệm ân không biết bao bậc tiền bối để thắp nén hương bái biệt đệ huynh cùng thời. Hình ảnh sâu lắng nhất mà trong mọi tâm trí của đàn hậu học luôn kính ngưỡng Ôn là:

“ Đoá sen bất diệt- Kinh âm sắc bất thị không”.

“Pháp như mây thổi, đạo như vô tướng”.

Con thì nhớ nhất những ngày mở cửa Vạn Hạnh để Ôn vào phương trượng tăng xá, những ngày đó, con đã hiểu ra thật hạnh của người tu?
Ôn, đi vào tổ đình Từ Hiếu, Ôn xuống chùa An Bằng những lần hoàn nguyện cát, động thổ trùng tu, khánh tạ ngôi chùa làng thân yêu và Ôn cũng thân lâm ra tận bãi biển Quán Âm để chứng minh cho lễ cầu nguyện âm siêu dương thái.
“Ôn đi kỵ tổ, Ôn căn dặn lại là Ôn đang đi học lịch sử tổ sư”.
“Ôn đi đăng khoa sám chủ, Ôn căn dặn lại là Ôn đang đi trùng tuyên văn tư tu”.

“Ôn đi niêm hương dựng chùa, Ôn căn dặn lại là Ôn đang đi thăm Phật tích- Ấn độ”.

Những ngày này, thưa Ôn, Miền Nam đang mưa, Miền Bắc đang nắng nhẹ, Miền Trung dự báo thời tiết sẽ sắp có mưa giông đỗ xuống. Con cũng đang ngồi ở đây, đang vào mùa loài hoa Quỳnh nở rộ, nhưng trong con luôn ý thức rằng Ôn đang tỏa làn hương đức hạnh. Chúng con, mới chỉ là cánh én... trong tổ và trong lòng các Ôn.

Hôm nay, Ôn đã giã từ Cố đô để về “Hương thất cũ” nhưng mà dáng xưa, pháp âm cao vút trùng trùng duyên khởi của Ôn sẽ lưu đọng theo dấu thời gian.


Con, Pháp Bảo