18-12-2017 | Admin

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh.Mục tiêu của quy hoạch là đưa chùa trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh Bắc Ninh và vùng đồng bằng sông Hồng, cũng như phát triển cơ sở hạ tầng phù hợp cho di tích này.

Phạm vi và quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 8 ha. Diện tích này sẽ được khảo sát, điều tra, sưu tầm tài liệu, tổng hợp dữ liệu, số liệu lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội. Các hạng mục kiến trúc, cảnh quan di tích chùa Bút Tháp cũng sẽ được đo vẽ. Ngoài ra, khuôn viên di tích và phần đất dự kiến mở rộng di tích được đo đạc địa hình theo tỷ lệ 1/500. Việc đánh giá hiện trạng sử dụng đất, quỹ đất xây dựng sẽ được thực hiện để cập nhật trong các đồ án quy hoạch đang triển khai trong vùng.

Chùa Bút Tháp có tên chữ là Ninh Phúc Thiền Tự, được khởi dựng thời Trần Thánh Tông (1258 - 1278), có giá trị cao về kiến trúc và có hệ thống tượng phật quý giá, phong phú, trong đó tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Trinh Nguyễn