14-10-2019 | Admin

Không như pháp phục của những tôn giáo khác, chiếc áo cà sa của đạo Phật không thuần túy chỉ là chiếc y che mình mà đã trở thành một hình ảnh mang tính biểu trưng của Phật giáo. Chiếc áo cà sa là biểu tượng của đạo pháp, của nhà tu hành, do đó cũng tượng trưng cho những gì trân quý, cao cả và thiêng liêng nhất. Chiếc y cà sa cũng là biểu tượng của phạm hạnh, đức độ, là ánh đạo vàng, biểu trưng cho sự giác ngộ toàn năng nên được tứ chúng phật tử tôn xưng và kính ngưỡng. Đối với hàng phật tử xuất gia, được khoác trên mình chiếc y cà sa để hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sinh là một hạnh duyên thù thắng mang lại nhiều hạnh phúc, an lành và thành tựu.

Chiếc áo sẽ làm nên một thầy tu sĩ chân chính, nếu chỉ mặc đúng với chiếc áo mà mình đã chọn.


Lý tưởng ấy, phong cách ấy sẽ phần nào nói rõ con đường!
Trong thời buổi thị trường, không có việc gì không có, không có thứ gì không có! Chiếc áo là một ví dụ?
Chiếc áo tu sĩ sẽ càng quý hơn, vì nơi chiếc áo ấy, còn là sự biểu hiện tình thương, lòng từ bi cao quý, tính Vô uý của hai mươi mốt thế kỷ qua trên hành tinh này.


Chiếc áo hay chiếc y Ca-sa đã một thời làm cho bạo tàn, tâm địa kỳ thị Tôn giáo, một khi thiếu bình đẳng, thiếu tôn trọng thì chiếc áo ấy sẽ hiện ra như một vầng quang, tia sáng chính trực.Áo không chỉ vải, nhưng chiếc áo ấy là tinh thần, là niềm cung kính Chánh pháp tuyệt đối, tuy là áo vải cũng chính chiếc y vải đó sẽ là điểm khởi nguồn ra nhiều nền minh triết cho toàn nhân loại.
Chúng ta không cần phải biết ngoài kia đang có loại vải gì, không cần biết ai đang mặc những chiếc y áo đó nhưng chỉ thôi phải biết ta mặc lên chiếc áo y đó để làm gì?
Có đôi khi, tại vì ta quá coi trọng hình tướng bên ngoài hay bảo thủ ý nghĩa chiếc áo đó quá, nên tự dưng ta có cảm giác bị đánh mất...


Trong khi Phật giáo đang cần mỗi người con của Đức Phật sống có nội dung và thực nghiệm nguồn Bát chánh đạo, Tứ niệm xứ, Tứ diệu đế là chiếc chìa khoá mở ra bao cánh cửa hạnh phúc của tâm linh vi diệu.Tinh thần Phật giáo là tinh thần sống, tinh thần mình trở nên người biết sống vị tha, và lợi tha- Từ bi hỷ xả.
Như vậy, người tu sẽ có chiếc áo như thần dược, có chiếc áo như gươm báu, có chiếc áo như cho tâm mình thanh tịnh lại.
Có lúc chiếc áo ấy hiện thân như một bà mẹ đầy ắp tình thương và nhiều gia tài để vào đời...bình an.


Có khi chiếc áo ấy như gươm báu để chấm dứt mọi sân si, mọi tâm hành nhẫn nạn, sầu bi... giữa thế gian.Có khi tấm áo ấy như là một tấm thân, đáng quy ngưỡng, đáng học hỏi, đáng gieo trồng căn lành phật tánh. Và soi lại chính mình, Tu để làm gì?
Nếu ai đó có nói: “Chiếc áo không làm nên ông thầy tu” và tức nhiên điều đó đã sai!
Chiếc áo của thầy tu sĩ luôn có giới pháp, có đức hạnh, sự kiên nhẫn. Bởi vì chiếc áo chúng tôi đang hành trì và thọ trì là chiếc thuyền, là chân truyền, là bậc thầy Chân Thiện Mỹ để lại.
Tay cầm linh ấn tâm khai
Truyền trao chân pháp tái lai một đời
Thuyền qua giông bão mây trời
Thiền môn năm ấy hiện lời vô ngôn .
Thích Pháp Bảo