• Nơi mà hạnh phúc không phải là tiền!

    Nơi mà hạnh phúc không phải là tiền!

    Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới đo độ thịnh vượng bằng hạnh phúc của người dân. Nơi này thu hút du khách nhờ nền văn hóa đặc sắc và khung cảnh hùng vĩ.