23-05-2021 | Admin

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, do niên cao lạp trưởng, đã viên tịch 21-5-2021 (10-4-Tân Sửu), tại cố đô Huế, trụ thế 91 năm, 65 hạ lạp.


Hòa thượng là giáo thọ sư của nhiều Tăng Ni, đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực giáo dục Phật giáo, từng làm Hiệu trưởng trường Bồ Đề Hàm Long, Hiệu trưởng Trường Trung học Bồ Đề Thành Nội, là một trong những vị nhiệt tâm thực hiện, duy trì các lớp dạy Kinh, Luật, Luận cho Tăng Ni tại tổ đình Báo Quốc những năm chưa có hệ thống các trường Phật học.


Hòa thượng cũng di chúc tang lễ tổ chức tâm tang, đơn giản, thời gian nội trong ba ngày, giữ sự im lặng, tụng kinh Di giáo, không nhận hoa cũng như phúng điếu, trướng liễn, không đọc tiểu sử và điếu văn, không làm lễ phất trần trước khi di quan mà thay vào đó đọc bài kinh Vô thường mà Hòa thượng đã dịch.


Kim quan của Trưởng lão Hòa thượng sẽ được di quan, nhập tháp vào ngày 25-5-2021, tại tổ đình Báo Quốc.

P.V