22-01-2022 | Admin

Thầy Thích Nhất Hạnh có pháp tự là Phùng Xuân - nghĩa là Gặp Mùa Xuân. “Nhất hướng Phùng Xuân nhất kiện hành” là câu đầu tiên trong bài kệ phó pháp truyền đăng của Hòa thượng Thanh Quý Chân Thật trao cho Thầy trong lễ truyền đăng năm 1966 và Thầy luôn dùng câu này để nhắc nhớ các học trò của mình hãy nhắm hướng mùa xuân mà đi tới.


Khi biết Thiền sư về đất mẹ (đất mẹ nghĩa là đất Việt) là từ ngày Thiền sư đã im lặng vô ngôn và con cũng tập hạnh im lặng. (Trừ những phương thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh). Và từ đó cái im lặng càng sâu, tức chỉ cho tâm bồ đề dũng mãnh trong Đạo Phật.

Im lặng của Thiền sư luôn có hai nghĩa mà chỉ có những thiền sư mới kiên định vững chãi thực hành miên mật. Nó như một dạng Thiền định chuyên niệm định tuệ, phát ra nguồn ánh sáng Vô lượng quang, Vô lượng thọ.
Thứ nhất là cái im lặng Nội tại
Thứ nhì là cái im lặng Hiện tại
Tôi đã có mặt trên sáu trung tâm tu học quốc tế của Thiền sư. Đề tài truyền thống của tôi là “ Đi tìm một sự im lặng”. Đúng như nguyên tắc Tương tức của Thiền sư: Thở đi con, Mỉm cười đi con, Đi đã về - Sống đã tới, Uống trà đi( sự có mặt) và “thả bò”.

Sau năm 1982, trở đi Thiền sư nói là làm, và giây phút chứng nghiệm tuệ giác Chánh niệm là con đường mà Thiền sư gởi tất cả tình thương vào đó. Một Gia tài thiết yếu “ Đến để thấy...” Thấy nhìn một sự im lặng tuyệt nhiên: Thong dong, rong chơi, hạnh phúc.


Truyền thống Thiền sư là truyền thống Thở (Thiền) cho nên sau gần một thế kỷ, con người chúng ta mới được tiếp xúc với Bụt sâu lặng trong “Thầy”.
Cái Im lặng Nội tại là của chính Thiền sư, mang kết quả thực hành “chân lý Qua bờ”. Còn cái Im lặng Hiện tại ( im lặng bên ngoài) phải mang thêm chút đối đải “Ta và của ta”.

“Thiền sư không bỏ quá khứ” nhưng “Thiền sư đã làm mới lại” và sống trong hiện tại (Im lặng là tình thương và sự hiểu biết)


Trong Phật giáo, Im lặng còn có nghĩa là chữa lành (chữa lành vết thương nội tâm và băn bó thương tích...) Vì chỉ có sự Im lặng mới Đem mọi giây phút... tới với đỉnh của thiền tập. Thiền sư đã không bỏ lỡ cơ hội nào, trong vòng tròn 95 năm và đến 0 giờ ( 24h tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn) mà Thiền sư vẫn khởi định(tác ý lành) để giúp Tăng thân đi vào lõi của Chánh niệm.
Trong bảy ngày Im lặng cuối cùng của Thiền sư, Tăng thân đệ tử, thiền sinh, giới hữu duyên ai thiếu làm chủ chính mình, thiếu làm chủ thân và tâm và thiếu làm chủ “các cảnh giới bên ngoài” là sẽ hết cơ hội... “đắc pháp”.

Pháp Chánh Niệm ( 1982)


Biết Thiền Sư, Học với Thiền sư
Biết Ác Nạn, Liền Biệt Xứ
Thấy Thiền Sư, Làm thiền sư
Đã về- Đã tới - Đã thấy

Về với gốc rễ Tâm Linh, Tới với chân trời Giác ngộ, thấy Pháp Bảo vô lượng...Vô biên.
Thích Pháp Bảo
Vạn Hạnh Tự chiều 22/01/2022
Thành Kính Đảnh Niệm Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tân viên tịch.