08-04-2017 | Admin

Bố thí là cho đi không có tham niệm nhận về nhưng không phải không dùng trí tuệ để cân nhắc. Bố thí không đúng người, không đúng việc sẽ gián tiếp tiếp tay cho cái xấu. Bố thí không đúng cách sẽ gây hại cho người nhận.Bố thí trong hoan hỷ sẽ có được niềm vui.


Bố thí là thiện pháp được các bậc thiện trí thức tin tưởng, tán thán và hành trì. Khi thực hiện thiện nghiệp này với lòng tin sẽ cho quả thù thắng và cao thượng khi người thí chủ có đức tin vào ba ngôi Tam Bảo.

Về nghiệp và quả của nghiệp thì công đức sẽ trọn lành và quả dị thục của thiện sự này được Đức Phật nói đến trong kinh điển như sau:

"Này các Tỷ-kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, chỗ nào, quả dị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả: Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen."

(Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương V - Năm Pháp).

Thí chủ hướng dẫn cháu cúng dường cho một vị Sư ở Huế. Bố thí với lòng tin mang nhiều lợi ích. Ảnh minh họa

Bố thí là nhân của đại phú quý và khi có sự phối hợp với lòng tin sẽ được hưởng quả giàu sang và dung sắc thù thắng xinh đẹp. Chính những điều này làm tăng trưởng đức tin nơi tâm những người con Phật đang thực hành theo lời dạy của đấng Toàn Tri Diệu Giác. Tài phú và dung mạo xinh đẹp là điều đa phần chúng sanh ai cũng ao ước được sở hữu khi còn bị bao phủ bởi bóng tối vô minh. Và những điều như vậy chỉ có thể thành tựu nếu được sự trợ duyên của phước báu bằng việc tạo nhiều thiện sự, tu dưỡng nhân tâm, trau dồi trí tuệ khi thiện nghiệp hội đủ duyên lành thì những người con Phật nhất định sẽ gặp nhiều điều may mắn, thuận duyên và cát tường.


" Ca sỹ Thủy Tiên, phu nhân cầu thủ Công Vinh thuờng xuyên có nhiều hoạt động cứu trợ nguời nghèo trên cả nuớc"

Xin trở lại với câu chuyện bố thí. Tôi tin rằng, bố thí không phải là một điều gì lớn lao, cao xa mà đơn giản, đó chỉ là sự giúp người vô điều kiện, không tính toán, không mưu cầu lợi ích cho mình. Bố thí không chỉ là sự cho đi vật chất mà còn là sự cho đi về tinh thần, trí tuệ. Bố thí, không phải chỉ khi ta có tiền bạc mà ngay cả lúc tay không, ta vẫn có thể bố thí. Đó là sự cho đi một nụ cười, một lời động viên hay một hành động nhỏ, dùng tâm và trí để cảm hóa, chỉ dẫn, giúp đỡ người khác, hướng họ đến lối sống chân - thiện - mỹ.

Bố thí là cho đi không có tham niệm nhận về nhưng không phải không dùng trí tuệ để cân nhắc. Bố thí không đúng người, không đúng việc sẽ gián tiếp tiếp tay cho cái xấu. Bố thí không đúng cách sẽ gây hại cho người nhận.Bố thí trong hoan hỷ sẽ có được niềm vui. Bố thí bằng thiện tâm sẽ thấy lòng mình thanh thản. Mọi việc khởi phát từ tâm sẽ mang đến những nụ cười nhưng quan trọng hơn hết là tâm phải được soi đường bằng trí tuệ.

Phước Trung 

BBT vedepphatphap.vn tổng hợp