06-03-2017 | Admin

Qua thời gian, rễ của cây đa cổ thụ đã bao trùm gần như toàn bộ ngôi chùa nhỏ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.


Bí ẩn trong ngôi chùa lạ nằm dưới gốc đa cổ thụ ở TQ - 1

Được xây dựng dưới thời nhà Thanh (1644-1911) tại thành phố Mang thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngôi chùa cao 11,6 m được bao trùm bởi một câu đa cổ thụ.

Bí ẩn trong ngôi chùa lạ nằm dưới gốc đa cổ thụ ở TQ - 2

Cây đa cổ thụ mọc từ trong ngôi chùa và rễ của nó gần như phủ kín toàn bộ công trình tôn giáo này.

Bí ẩn trong ngôi chùa lạ nằm dưới gốc đa cổ thụ ở TQ - 3

Ngôi chùa độc đáo này đã địa điểm du lịch hấp dẫn tại tỉnh Vân Nam, đặc biệt với các tín đồ đạo Phật.

Bí ẩn trong ngôi chùa lạ nằm dưới gốc đa cổ thụ ở TQ - 4

Ngôi chùa cổ vẫn đứng vững cho dù bị thiên nhiên xâm lấn.

Bí ẩn trong ngôi chùa lạ nằm dưới gốc đa cổ thụ ở TQ - 5

Ngôi chùa như là một nền tảng vững chắc để cây đa cổ thụ phát triển.

 Huy Phong