11-02-2020 | Admin

Trúc và vài cộng sự chuyển hướng, ngã sang thân tín đồ Thiên Chúa Giáo. Để ai dám chắc rằng: bây giờ họ ( con chiên) sẽ cười, họ đã thắng lợi, đạt được mục đích là làm cho Tăng và Phật tử chia rẻ, nội bộ Phật giáo An Bằng mất đoàn kết, họ nhờ tay Lê Trúc đã “hạ” diệt được một Tăng sĩ chân chính của quê hương. ..Như ý đồ cải đạo và diệt Phật giáo năm 1963 của họ, và trong các cmt bình luận chê- chửi , gởi về trang vedepphatphap Th-P.B thì toàn các người không phải đạo Phật, đa số là con chiên nhà thờ . Qua đó, họ muốn làm cho quần chúng Phật tử mất niềm tin vào nhau, không còn tin nhau, không còn nể nhau. Khi không còn tin nhau, nể nhau, kính nhau thì niềm tin Tam bảo trong lòng của nam nữ Phật tử dần bị xói mòn và nghi kỵ lẫn nhau.“Mái chùa che chở hồn Dân tộc,
Nếp sống muôn đời của tổ tông”.

Lời dạy- Hoà Thượng Mãn Giác.

Le Truc có rất nhiều tên, nhiều bút danh, nhiều nặc danh, luôn chọt sau lưng người khác, vô căn cứ. Mặc dù Lê Trúc bỏ nhiều thời gian ra để gầy dựng một mảnh đất riêng, mảnh đất lấy tên ( AnBangNews), có thể Lê Trúc làm gì không ai đoán được. Tuy báo chí không đoán ra được nhưng giới báo chí, giới nghiên cứu xã hội có thể nhìn thấy được hướng đi “ Tư thù ích kỹ, cá nhân” và còn mong muốn mạt sát người khác, không cho người trái ý với mình, ngất đầu lên.


Dù Trúc cũng người sinh ra từ mảnh đất An Bằng, sau đó đi vượt biên... tôi cũng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất An Bằng, chứng kiến mọi đổi thay của quê hương từng ngày và còn đồng hành cùng Phật giáo quê nhà lo rất nhiều bổn phận hoằng pháp, chân tình, hướng đạo cho quần chúng Phật tử. Thế nhưng Trúc lại phê phán rằng: “ Ông tu không biết đách gì, mà ông đòi viết về An Bằng” ô hay, Trúc ăn nói sao mà kỳ quá vậy?

Trúc cũng là con người, tôi cũng con người, Trúc có tim, tôi cũng có trái tim yêu quê hương và có tấm lòng như bao người khác chứ? Hay Ý Trúc muốn nói, do Trúc gởi đô la về xây dựng chùa, lập website Anbangnews (giao diện B.log miễn phí) nên Trúc mới có quyền lên tiếng lỗ mãng, hung hãng, coi trời bằng vung, coi người tu hành như rác bỏ. Phát ngôn của Trúc còn khẩu nghiệp nói là “... Người trí thức, khi gặp Phật cũng chém Phật , gặp ma chém ma, ý nói gặp tăng cũng chém tăng ...”. Thật là một kiếp người có tâm địa nguy hiểm, bạo động. ( May mà Le Truc chưa làm vua, chưa làm tổng thống, không thì lắm người dễ mất mạng dưới tay Trúc như chơi?).

Tôi không biết Trúc trích câu này, ở quyển sách tà giáo nào? nhưng từ câu nói ấy, tôi nghĩ, mọi người trên thế giới có thể đánh giá ra Trúc là loại người như thế nào rồi ( không biết nhân quả) Trong khi đó Trúc đã có thời gian đi xuất gia (chùa Việt Nam- U S A), thọ mười giới, sau đó, nghịch duyên... hoặc không còn tin Phật, tin Pháp, Tin Tăng nữa nên Trúc đã hoàn tục.

Nhưng tôi biết chắc, trong Trúc còn ôm mối hận nào đó, biết chuyện hậu trường ... chuyên“ vạch lá tìm sâu” nên đã sinh tâm ngả mạng, ngạo nghễ, không có tôn ti trật tự của một con người, hoặc không biết như thế nào là người Phật tử chân chánh, hộ trì Tam bảo. Trong khi đó, tôi biết Trúc cũng đang là thành viên điều hành hội Phật tử An Bằng Hải ngoại, thế nhưng, không bao giờ Trúc muốn gần gũi các bậc thức giả Phật giáo, học hỏi với chư tôn đức, hoặc nghe sự giáo huấn của quý Tăng Ni làm cố vấn trong hội.

Trúc, lôi kéo một số cá nhân biệt lập Phật giáo, đứng ra lập chùa, lập hội để đi ngược lại tinh thần lục hoà của Đạo Phật. (trên có Phật, dưới có Tăng) , thay Phật truyền bá chân lý. Và hiện nay, Trúc cũng có một người mẹ đang đi tu tại tu viện ni Kim Sơn. Thế nhưng, không biết tôi có nghiệp hoặc hằn thù gì với Lê Trúc, hay giành phần ăn, giành phần đất dương oai, ta đây của Lê Trúc nào không? Sao mà Lê Trúc luôn cứ “dội bom” phá thanh danh tôi, đủ cách. còn thách đố trước trước đồng bào, trên mạng rằng: Tôi đi Mỹ không ai thích, tôi là sư quốc doanh, tôi là v.v....


Như thế, mọi người mới biết, ruột của Lê Trúc, còn phân biệt đối xử ghê gớm, mặc dù Trúc cũng là người từ nước thứ 2, sang Hoa Kỳ Tỵ Nạn, ly hương. Tôi, có muốn ai thích, ai yêu mình đâu hay làm phiền Trúc đâu, mỗi chuyến đi của tôi đều có Phật sự và có thư mời du lịch của các đơn vị, tín đồ Phật giáo. Và đương nhiên tôi tu, là “tu trong nước Việt Nam rồi”? Hiện nay, trên năm ngàn ( 5000) Tăng Ni, thượng tọa, hoà thượng ở các chùa Việt Nam đều thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam( là Phật giáo quốc doanh theo tệ ý của Trúc) hoặc Khuôn Giáo Hội An Bằng (chùa An Bằng)có gần 500 trăm Phật tử đang đi chùa cũng đều đang quản lý, hướng dẫn tu học của Ban Trị Sự Phật giáo Thừa Thiên Huế. Mà chính Ban Trị Sự, đó cũng thuộc GHPGVN. Và ngay chính các Tăng Ni quê hương(sau 1980) tu học tại Việt Nam cũng đều xuất thân, đào luyện học Phật từ các môi trường giáo hội nói trên.


Phật tử An Bằng thì đa dạng hơn, có phái GĐPT theo chủ trương GHPGVNTN Lê Công Cầu, sinh hoạt khác biệt tôn chỉ GHPGVN nước nhà. Ngay chính Khuôn An Bằng khác ý, khác thầy với GĐPT Và ngay cả trang web AnBangnews cũng thế, ở Mỹ hoạt động khác, ở Việt Nam hoạt động khác. Đó cũng chính là nơi phát sinh ra nhiều mâu thuẩn, nhiều luồng dư luận trái chiều. Hoặc ngay chính kiều bào đi vượt biên trước năm 1975 (giải phóng) và kiều bào đi máy bay qua Mỹ sau năm 1990 cũng khác. Nên đó là tất cả nguyên do, nảy sinh ra một Lê Trúc “ vô tôn giáo”.


Trúc thì “bắt cá hai tay”, chơi hay( học đạo)bên Thiên Chúa Giáo cũng được mà tu tập ở Phật giáo cũng được. Trúc làm việc (thân theo tiền)nhưng nếu ai học về tôn giáo học, và thần học cũng điều phải biết ở hai điểm tôn giáo mà Trúc có thái độ lung lay, gió chiều nào, bổ theo chiều đó.

Thiên chúa giáo là tôn giáo hữu thần, có đấng toàn năng, thượng đế sinh ra con người) còn đối với Đạo Phật là Phật tánh bình đẳng (chúng sanh nào cũng đều có căn lành, giác ngộ làm Phật), và Tuỳ duyên nhưng bất biến. Nhưng có mấy ai, chuyên sâu về cách làm việc của Trúc đâu? Trúc lấy AnBangNews ( Ban đầu chuyên về sinh hoạt thuần văn hoá và Phật giáo) nhưng sau đó Trúc và vài cộng sự chuyển hướng, ngã sang thân tín đồ Thiên Chúa Giáo. Để ai dám chắc rằng: bây giờ họ ( con chiên) sẽ cười, họ đã thắng lợi, đạt được mục đích là làm cho Tăng và Phật tử chia rẻ, nội bộ Phật giáo An Bằng mất đoàn kết, họ nhờ tay Lê Trúc đã “hạ” diệt được một Tăng sĩ chân chính của quê hương.

Như ý đồ cải đạo và diệt Phật giáo năm 1963 của họ, và trong các cmt bình luận chê- chửi , gởi về trang vedepphatphap Th-P.B thì toàn các người không phải đạo Phật, đa số là con chiên nhà thờ . Qua đó, họ muốn làm cho quần chúng Phật tử mất niềm tin vào nhau, không còn tin nhau, không còn nể nhau. Khi không còn tin nhau, nể nhau, kính nhau thì niềm tin Tam bảo trong lòng của nam nữ Phật tử dần bị xói mòn và nghi kỵ lẫn nhau.

Nay, ngay trên trang web Anbangnews cũng đầy tên hương linh của các vị chúa, các vị thánh, như muốn ai lên trên xem web anbangnews cũng phải tôn thờ chúa, nhớ các tên thánh của các vong hồn cáo phó.


Trong Phật giáo, luôn lấy Tam Tạng Kinh Điển và các bộ luật Đức Phật dạy cho bốn chúng ( bốn chúng, gồm có Tỳ Kheo Tăng, Tỷ Kheo Ni, Nam Phật tử, nữ Phật tử) để sắp xếp đức hạnh, giới lạp, học Phật cao niên của mình để từ đó khởi tâm cung kính Tam bảo, và tha thiết lĩnh hội chân lý thậm thâm vi diệu của Thế tôn. Một khi ai đó đã thuộc trong hàng ngũ tứ chúng ấy, mà còn sinh ra tâm niệm bất kính, nghi ngờ Phật pháp, phỉ báng, chê bai Tăng Ni là được khép vào tội ngũ ngịch Phật pháp tăng, phá đạo, phá hoà hợp Tăng, xem như đã đi theo ngoại đạo, tà giáo rồi.


 Pháp cú, Phật dạy (Kinh lục độ tập ghi): “ Ta thà nghèo nàn giữ đạo mà chết, còn hơn vô đạo, giàu sang mà sống”.


Bằng với tinh thần chia sẻ, hoà hợp, khai dân trí, và thượng tôn pháp luật, ái mộ niềm tin chân thành của Phật tử, tôi xin bày tỏ ra quan điểm, cái thấy chính kiến của mình. Bài viết mong muốn cho những ai, khi đã làm con Phật rồi, cũng phải biết tu tập ba nghiệp thanh tịnh, thực hành pháp Vô thường, Vô Ngã là Niết Bàn và tỉnh thức trước ma quân, quấy rối, đừng làm đất nước quê hương, đạo pháp tan nát lần nữa.


Tác giả Kinh Tâm - P.V Pháp Hoa Thực hiện


Hội thoại tinh thần Giang Sơn, Dân tộc Việt Nam.

https://vedepphatphap.vn/trang-website-anbangnews-va-le-truc-mot-que-huong-hai-che-do-.html