16-05-2016 | Admin

Đối mặt với điều bất công, không phẫn nỗ, không nóng giận. Thứ nhất nóng giận không tốt cho bản thân, thứ hai nóng giận không giải quyết được vấn đề. “Có độ lượng để bao dung những điều không thể thay đổi. Có dũng khí để thay đổi những việc có thể thay đổi. Có tài năng để ngộ ra hai điều trên”. Đó là ba tố chất của người thành công phải có.1. Tĩnh

Hãy nói ít, nghe nhiều. Bởi những người thích nói nhiều vốn đã vơi đi một phần yên tĩnh. Hơn nữa, lời nói nhiều sẽ có sai xót. Có câu nói rằng: Nghĩ trước khi nói, nghĩ trước khi làm.

 

2. Bình

Là sự bình thản, bình tĩnh và cân bằng. Khi nhìn ở một góc độ không tốt, người khác rất dễ dàng thấy được điểm yếu và sẽ đánh bại bạn.

 

3. Nhẫn

Đối mặt với điều bất công, không phẫn nỗ, không nóng giận. Thứ nhất nóng giận không tốt cho bản thân, thứ hai nóng giận không giải quyết được vấn đề. “Có độ lượng để bao dung những điều không thể thay đổi. Có dũng khí để thay đổi những việc có thể thay đổi. Có tài năng để ngộ ra hai điều trên”. Đó là ba tố chất của người thành công phải có.

 

4. Nhường

Phàm là chuyện lớn không được nhượng bộ nhưng việc nhỏ nghe lời người khác mà làm sẽ không còn giữ được ý kiến cá nhân. Vì vậy nhường một bước trời yên biển lặng. Hơn nữa, làm theo ý kiến người khác là phải gánh chịu sai xót phát sinh.

 

5. Đạm

Mọi việc cần được suy nghĩ thoáng. Đối với danh lợi, tiền tài, tình cảm. Nếu có mất đi một trong ba thứ thì cuộc sống vẫn còn tiếp tục. Được và mất chỉ là hư vô. Khi bạn đánh mất một thứ gì đó trong cuộc sống thì tâm linh sẽ được giải phóng, sẽ có cơ hội thử sức với lựa chọn mới.

 

Kenny

(Dịch từ qq.com)