27-02-2019 | Admin

Đức Tăng Thống Thượng Tịnh Hạ Khiết được chín hệ phái chính thống và toàn thể Tăng tín đồ Phật tử suy tôn Hoà thượng lên ngôi vị Đệ nhất Tăng thống vào năm 1964, lúc cố Hoà thượng 74 tuổi. Một Đại hội chính danh và là đại hội do Phật giáo Việt nam đồng lòng hợp nhất lớn mạnh lần đầu tiên ra đời. Đại Hội 1964 đại diện cho Phật giáo cả Ba Miền. Mặc dù tôn giáo “ Giáo hội 1964” đứng ngoài mọi đường lối chính trị nhưng tính uy lực và tính tôn trọng từ các “giới Nhà nước” được điều kiện duy trì, phát triển bền vững, hưng thịnh. “ Lấy giới đức làm ngoại giao, lấy thân giáo làm tôn chỉ, lấy chánh pháp làm con đường soi sáng nhân loại”.Trưởng lão HT.Thích Tịnh Khiết cùng chư Hoà thượng từ Huế vào Sài Gòn
dự lễ tang Bồ-tát Thích Quảng Đức .G.N


Những cái giỗ ( kỵ) trong Phật giáo cần nâng tầm.

Trong xu thế thời đại ngày nay, ngày giỗ không chỉ là mâm cỗ hay vòng hoa tưởng nhớ của một vài đại diện dâng tới. Nhưng trên hết là tinh thần của Tăng ni Phật tử trong và ngoài nước.
Hãy quên đi cái thời, “ thầy ai nấy kỵ, chùa ai nấy cúng”. Mà làm sao đó, đến ngày kỵ tổ, giỗ các đức đại lão tôn sư, ân sư và những bậc Thầy chứng hưng Phật giáo, có công trong tấm gương đạo hạnh, giới nghiêm và hoằng pháp trên khắp cả nước.


Ngoài nửa giờ cúng tiên thường và một giờ chánh kỵ trong ngày huý nhật của quý trưởng lão hoà thượng thì không còn một dấu ấn nào khác để thấy được tầm của sự hy sinh và lãnh đạo Phật giáo.
Đức Tăng Thống đầu tiên của Phật giáo Việt nam là vị sơ tổ của Giáo hội trong thế kỷ 20. Năm nay, năm Kỷ Hợi, 2019, Cố Đại lão Hoà thượng viên tịch cách đây 46 năm tại Chùa Tường Vân, cố đô Huế. Hoà thượng vị Thầy danh tăng, uy đức lớn và đã có tiếng nói đức độ tại hoàng tộc triều Nguyễn.


Đức Tăng Thống Thượng Tịnh Hạ Khiết được chín hệ phái chính thống và toàn thể Tăng tín đồ Phật tử suy tôn Hoà thượng lên ngôi vị Đệ nhất Tăng thống vào năm 1964, lúc cố Hoà thượng 74 tuổi. Một Đại hội chính danh và là đại hội do Phật giáo Việt nam đồng lòng hợp nhất lớn mạnh lần đầu tiên ra đời. Đại Hội 1964 đại diện cho Phật giáo cả Ba Miền. Mặc dù tôn giáo “ Giáo hội 1964” đứng ngoài mọi đường lối chính trị nhưng tính uy lực và tính tôn trọng từ các “giới Nhà nước” được điều kiện duy trì, phát triển bền vững, hưng thịnh. “ Lấy giới đức làm ngoại giao, lấy thân giáo làm tôn chỉ, lấy chánh pháp làm con đường soi sáng nhân loại”.
Như thế, Đức Trưởng lão Tăng thống đã trở thành ngọn đuốc và lý tưởng hành đạo chung cho Đạo Pháp và Dân tộc. Không lẽ chỉ có chùa Tường Vân và môn phái làm lễ tưởng niệm Bậc Thầy khai sinh ra Giáo hội, cho đến ngày hôm nay, tiếp nối, thừa kế tập Hiến chương tinh hoa, đường hướng lập trường và tinh thần phụng sự “ Hành chánh Phật giáo” đầu tiên. Mở đầu cho việc Hiến chương của một giáo hội Phật giáo Việt nam thành lập năm 1982 được pháp luật, chính phủ Việt nam uy chứng, đồng hành cùng công nhận có tính hợp pháp quốc tế.


Đức Hội chủ Tổng hội Phật giáo VN - HT.Thích Tịnh Khiết đến viếng ngài tại chùa Xá LợiĐến ngày giỗ cố trưởng lão Hoà Thượng, cố Tăng Thống. Phật giáo Bắc- Trung - Nam nên gánh vác, làm vai trò trách nhiệm mà có được những ngày lễ kỷ niệm xứng tầm công hạnh khai sáng Giáo hội. Không những toàn thể Tăng già, cư sỹ trong Phật giáo mà phải làm sao hình ảnh của “một Phật giáo hoà bình, một giáo hội kỷ cương, một con Người vô sự” của thế kỷ trước được lan toả và tiếp tục Chấn hưng sự hoà hợp. “ Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập và giải thoát, làm an lạc cuộc đời”.
Không những hình thức cần đến ngày giỗ, mà trong các kỳ đại hội Phật giáo, Đại lễ Hoà bình Liên Hợp Quốc, Hội Thảo Phật giáo quốc tế cần có thông điệp về Đức Trưởng Lão Tăng Thống vì chính Ngài là bức thông điệp hoà hợp Tăng.


Khi đó Phật giáo Việt nam trong thời đại mới, mới có nguồn cội...

Tâm Kinh- Thích Pháp Bảo