08-06-2019 | Admin

Duy Tuệ Thị Nghiệp - Trong truyền thống đạo Phật không chỉ đơn thuần là Lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Vì Phật giáo là giải thoát, giác ngộ. Mà giải thoát và giác ngộ của Đức Phật là con đường...tu tỉnh thức. - Thiền tông sử dụng thay cho pháp ngữ trên là. lấy trí Tuệ Phật làm bậc thầy soi sáng... - Nên chúng ta, người con Phật, đang đi trên lộ trình giải thoát, chánh niệm thì đừng xem là một “ Sự nghiệp” mà vướng mắt. - Các nhà giáo dục Phật giáo phải kết hợp với các nhà tu hành để mở ra một hướng đi mới Đạo Phật Việt nam. Các kinh văn Diệu Pháp Liên Hoa,kinh Hoa Nghiêm, Kinh Lăng Già, Lăng Nghiêm, Kinh Niết Bàn, Kinh Di Đà.. phát xuất trong kinh điển Đại thừa, trong buổi đầu duyên khởi , trung khởi, đại khởi Phật giáo truyền bá đi qua các Hướng Bắc, kết tinh nên một Phật giáo có tính truyền thừa nguyên chất, đại đồng. tạng kinh Nam truyền càng lúc càng sáng tỏ, trong suốt, như một bảo bối quý nhất trên đời.


Thầy Thích Bổn Huân ( Trí Châu)

Trên thế gian, không gì yếu mềm như nước nhưng cũng không có thứ mạnh mẽ nào có thể thắng được, nước rất yếu mềm không mạnh mẽ nhưng tính bền bĩ lại khiến nước làm mòn đá bởi dòng chảy.

Thầy Thích Đồng Hiếu ( Tu viện Bát Nhã)

Nước không tranh dành, nước chân thành giúp đỡ vạn vật không phân cao thấp. Vì không tranh dành mà nước không oán hận, lo âu.

Thầy Thích Tâm Chơn ( Duy Tuệ Thị Nghiệp)

Nước vô ngã, vạn vật đều dựa vào nước mà tồn tại,nước không chối từ trách nhiệm, đem thân mình kiến dâng cho tự nhiên mà không cần báo đáp. Nước hạ mình chỗ thấp, trăm sông đổ về  một biển, biển nằm ở nơi chỗ thấp nên làm vua trăm họ.

Thầy Thích Pháp Lượng ( chùa Thanh Lam)

Nước mềm mại, thiên hạ không gì mềm mại bằng nước, cũng không gì công phá mạnh bằng nước, kim loại vì cứng mà gãy, nước vì mềm mại mà vẹn toàn.

Thầy Thích Nhuận Hạnh ( Chánh Niệm Chánh Niệm)

Nước luôn tiến lên, nước ngày đêm chảy xiết... gặp núi tự biết chuyển mình, gặp vật cản tự biết đảo chiều dòng chảy không sợ gian nan tiến về phía trước.

Thầy Thích Pháp Tuyển -Thầy Trung Hải ( Bích Nham)

Nước vị tha, nước bao dung vĩ đại bất luận ân oán đúng sai.. biển lớn dung nạp trăm nghìn sông vì tấm lòng bao dung mới trở thành vĩ đại, vách núi nghìn trượng sừng sững không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực.

Thầy Thích Quảng Chơn ( Chùa Phước Huệ Miami)

Nước có thể lật thuyền nhưng cũng có thể nâng thuyền, nước có trăm điều thiện mà không một điều dối lừa thật vô cùng hữu dụng.

Thầy Thích Nguyên Minh ( Chùa Kim Sơn)

Kẻ trí thông dạo yêu thích cái không ngừng của nước, người nhân nghĩa thi hành đạo lý nên yêu thích cái vững vàng của núi.

Thầy Thích Vân Pháp ( Chùa Từ Vân)

Lão tử yêu thích nước vì nước gần với đạo.

Một nhẫn không chỉ vạn sự hòa mà còn là nền tảng để trí tuệ sinh ra, nhẫn cũng không phải là sự nhu nhược mà là thể hiện của bậc quật cường đại trí. Chịu thiệt thì dưỡng đức mà chịu nhẫn thì dưỡng tâm.

Thầy Thích Khiêm Cung ( Thiện Tuệ)

Im lặng là vàng, nhẫn nại là bạc. Mỗi người đều có một túi phúc của riêng mình, bạn cho gì vào trong thì sẽ thu được điều tương tự. Mỗi người cũng có một chiếc gương, bạn đối với gương như thế nào, gương cũng lại đối với bạn như vậy.

Thầy Thích Từ Đạo ( Chùa Từ Hiếu)

Nhìn người cũng phải nhìn mình, trách người thì phải hỏi tâm.
Cuộc sống là vở kịch, mà chúng ta là những diễn viên, luân hồi vạn kiếp, vai diễn đổi dời. Được mất hơn thua cũng như mây chiều, gió thoảng.


Theo PV Ban Biên Tập PG