• Kiều Chinh: Hồi chuông Thiên Mụ

    Kiều Chinh: Hồi chuông Thiên Mụ
    Kiều Chinh hiện đang định cư tại Mỹ vừa trở về Việt Nam trong chuyến hành trình làm từ thiện của mình.Nội dung phim cốt yếu đề cao những đức tính cao quý của con người: lòng chung thủy, bao dung, tinh thần bất khuất, cuối cùng đi sâu vào triết lý sống tích cực: mọi người cần phải tranh đấu để tồn tạ...