• Làm thế nào để cầu Phật được như tâm nguyện?

    Làm thế nào để cầu Phật được như tâm nguyện?
    Rất nhiều người Việt Tín Phật nhưng lại chưa học Phật. Phần nhiều con người đi chùa lễ bái, cầu cúng xin điều này điều kia nhưng đó không phải là bản chất của việc lễ Phật.
  • Cảm niệm mùa Phật Đản

    Cảm niệm mùa Phật Đản
    Khác với nhiều tôn giáo, đạo Phật không có người lãnh đạo tối cao, nắm mọi quyền hành trong tay. Đức Phật là một con người ngộ chân lý, Người tìm ra được bản chất của những khổ đau hạnh phúc ở đời, rồi hướng dẫn cho chúng ta thực hành những phương pháp thoát khỏi khổ đau, hướng con người chúng ta đế...